Văn bản: 4599/SVHTT-NSGĐ

Số ký hiệu 4599/SVHTT-NSGĐ
Ngày văn bản 06/12/2017
Ngày ban hành 06/12/2017
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm CV 4599 TTr-BCĐ_1
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 04-Ctr-/TU của Thành ủy và Kế hoạch 165/KH-UBND của UBND TP Hà Nội