Văn bản: 51/KH-UBND

Số ký hiệu 51/KH-UBND
Ngày văn bản 01/03/2017
Ngày ban hành 01/03/2017
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Người ký duyệt Phó Chủ Tịch - Ngô Văn Quý
Tệp đính kèm 51-KH
Trích yếu nội dung Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ thuật nhân dân", "Nghệ thuật ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Thành phố Hà Nội lần thứ Hai - năm 2018