Gia đình

Biểu dương Gia đình cán bộ, công chức, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2020

Tại hội nghị, Công đoàn Viên chức thành phố đã biểu dương và khen thưởng 08 tập thể, 90 nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thành tích tiêu biểu trong các phong trào.

Sáng 26/6, Công đoàn viên chức thành phố tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6B/NQ-BCH về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH-HĐH) và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020; Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước”; biểu dương Gia đình cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) tiêu biểu năm 2020. Đây cũng là một trong những hoạt động của Thành phố nhằm hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Các nữ CBCCVCLĐ được khen thưởng tại hội nghị.

Trong những năm qua, Nghị quyết 6B, Chỉ thị 03 của Tổng liên đoàn Lao động về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và Chỉ thị 49 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước” đã được các cấp Công đoàn Viên chức thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả và thu được những kết quả đáng khích lệ.
Các cấp Công đoàn Viên chức thành phố không chỉ quan tâm công tác phát động, vận động các phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ nói chung, nữ CBCCVCLĐ nói riêng mà cũng luôn quan tâm công tác sơ, tổng kết, tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân nữ, các gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và các cuộc vận động được tiến hành thường xuyên đã đạt được kết quả cụ thể như: 100% CĐCS doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể trong đó có các điều khoản cao hơn luật quy định dành cho đối tượng lao động nữ; Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành các cấp Công đoàn Viên chức thành phố đạt 49,4%; Hàng năm có trên 90% số gia đình nữ CBCCVCLĐ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trên 85% nữ CBCCVCLĐ đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp…
Đặc biệt, trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 49, các cấp Công đoàn Viên chức thành phố đã tập trung chỉ đạo phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CBCCVCLĐ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổ chức các phong trào xây dựng “Gia đình CBCCVCLĐ tiêu biểu”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cùng nhiều phong trào thi đua khác được CBCCVCLĐ tham gia một cách nhiệt tình, sôi nổi và trách nhiệm.
Qua thực tiễn phong trào đã xuất hiện những tập thể tiêu biểu, tổ chức tốt các phong trào thi đua như: Cục Thuế TP; Đài PT&TH Hà Nội; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Thành ủy; Ban Tổ chức Thành ủy….
Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Công đoàn Viên chức thành phố sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, chống bạo lực gia đình, kỹ năng chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nữ CBCCVCLĐ “Tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang”. Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn các cấp. Xây dựng gia đình CBCCVCLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; quan tâm các hoạt động cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dạy và học hành của con CBCCVCLĐ. Tập trung tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyền của lao động nữ; công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CBCCVCLĐ.

Quỳnh Trang

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *