Gia đình

Chủ động tổ chức, triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Ngày 04/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành công văn số 582/SVHTT-NSVH gửi UBND các quận, huyện, thị xã về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2022 với chủ đề “Yêu thương và Chia sẻ”.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các đơn vị chủ động tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả với nội dung tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên Hợp quốc; chủ đề, thông điệp tuyên truyền và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3; Chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền các tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu, nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các quận, huyện, thị xã căn cứ cấp độ dịch theo thông báo của UBND Thành phố, tình hình thực tế của địa phương để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc như: Tuyên truyền trên đài phát thanh tại cơ sở, bản tin nội bộ, tờ gấp, clip về gia đình trên Cổng thông tin điện tử của quận, huyện, thị xã; Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về gia đình và các gương điển hình trong cộng đồng; Phấn đấu 100% các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền trên bảng tin cộng đồng chủ đề và thông điệp của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 tại trụ sở cơ quan, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư; Tập trung cao điểm công tác tuyên truyền từ ngày 15/3 – 20/3/2022.

Tố Quyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *