Tin tức - Sự kiện

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn

  Tranh cổ động chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước  UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017), 131 năm Ngày […]

 

Tranh cổ động chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày

Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

 UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017), 131 năm Ngày quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2017), 63 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2017) và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017).

Theo đó, các hoạt động được tổ chức nhằm khơi dậy, giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng, văn hiến, anh hùng của Thủ đô và đất nước; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong lao động, sản xuất trên các lĩnh vực, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2017. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm tiếp nối truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do; khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam, sự kiên định con đường xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam và của nhân dân ta; tôn vinh tinh thần yêu nước và ý chí độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc. Đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy lòng tự hào, niềm tin với Đảng, với chế độ trong các tầng lớp nhân dân; động viên cổ vũ, tạo động lực toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.

Trong công tác tuyên truyền – giáo dục, nội dung tập trung vào giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, văn hiến và anh hùng của Đảng, của nhân dân ta, nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng hòa bình của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, thống nhất của đất nước. Khẳng định những thành tựu to lớn, ý nghĩa dân tộc và thời đại của ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giới thiệu bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa Hà Nội.

Hình thức tuyên truyền được triển khai phong phú thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các đội thông tin lưu động, báo cáo viên, các hoạt động giáo dục truyền thống, tuyên truyền cổ động trực quan…

Các chương trình văn hóa nghệ thuật sẽ diễn ra tại khu vực trung tâm

và các quận, huyện, thị xã trong toàn Thành phố

Chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 131 năm Ngày Quốc tế lao động, ở cấp Thành phố sẽ phối hợp tổ chức chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm theo hình thức xã hội hóa tại khu vực Tượng đài vườn hoa Lý Thái Tổ và trong Nhà hát lớn. Tại Trung tâm quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây,  khu vực Mỹ Đình và một số quận, huyện, thị xã sẽ tổ chức chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang Hương sắc Hà Nội năm 2017; Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tổ chức 02 buổi tuyên truyền lưu động; tổ chức trưng bày triển lãm chuyên đề ảnh tại di tích Nhà tù Hỏa Lò và nhà Bát giác khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ và tổ chức chiếu phim phục vụ các tầng lóp nhân dân Thủ đô.

Chào mừng kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ở cấp Thành phố sẽ tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể thao ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh một số địa điểm tại các quận, huyện, thị xã; Tổ chức chương trình biểu diễn văn hóa thể thao tại khu vực trung tâm Thành phố; Tổ chức các cuộc tuyên truyền lưu động và chiếu phim phục vụ các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Ở cấp quận, huyện, thị xã, vào các ngày lễ, kỷ niệm đều tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật tại các sân khấu ngoài trời phục vụ nhân dân.

Phương Uyên

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *