Sự kiện

Chuyển biến mới trong thực hiện Chỉ thị 03 ở quận Hà Đông

5 năm qua (2011-2015), việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn quận Hà Đông đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, […]

5 năm qua (2011-2015), việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn quận Hà Đông đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của quận, xây dựng hình ảnh đẹp về đất và người Hà Đông.

            Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hàng năm Đảng bộ quận Hà Đông đã xây dựng kế hoạch, chủ đề cụ thể gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thực hiện nghiêm túc 8 nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 20-KH/TU của Thành ủy Hà Nội; Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy đã ban hành Kế hoạch số 27-KH/QU để thực hiện trong giai đoạn 2011 – 2015; xác định 18 nội dung công việc cần tập trung chỉ đạo nhằm tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên, qua đó nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân được nâng lên.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có sức lan tỏa và tạo thành phong trào thi đua rộng khắp, Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Quận ủy, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã nghiêm túc triển khai đưa nội dung học tập vào chương trình toàn khóa và trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, gắn với triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng phường, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Đi đôi với đó, Đảng bộ quận Hà Đông luôn gắn sát với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở. Điển hình như năm 2012, BTV Quận ủy đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với khắc phục khuyết điểm, tồn tại sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, trên 4 nội dung: khiếu kiện đông người, quản lý đất đai, quản lý đô thị và công tác cán bộ đạt kết quả khả quan, tạo được sự đồng thuận, mang lại niềm tin cho nhân dân và thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị vào các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, quận Hà Đông đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác như: ông Nguyễn Xuân Dục, Bí thư chi bộ Tổ dân phố 9 phường Phúc La luôn nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm với công việc, có nhiều sáng kiến trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng như trong thực hiện các chương trình, đề án của Thành ủy, Quận ủy; bà Nguyễn Thị Mai Liên, nữ chủ doanh nghiệp tư nhân Phúc Nguyên (phường Kiến Hưng) phát huy tinh thần tương thân tương ái, mỗi năm hỗ trợ từ thiện hàng tỷ đồng cho đồng bào khó khăn và trẻ em khuyết tật; cô giáo Đặng Thị Thúy Hằng, giáo viên trường Mầm non Hà Cầu, tuy mắc bệnh hiểm nghèo nhưng là một tấm gương đầy nghị lực, có nhiều sáng kiến trong dạy học, luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Có được kết quả đó, trong 5 năm, Quận ủy Hà Đông đã ban hành 29 văn bản lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03; tổ chức 755 hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các chuyên đề đạo đức từ quận tới cơ sở. 100% tổ chức cơ sở đảng xây dựng chuẩn mực đạo đức cũng như triển khai cho các tập thể và cá nhân viết bản đăng ký làm theo. Trong các năm học tập chuyên đề đạo đức, Quận ủy đã chỉ đạo nghiêm túc việc làm điểm tại 17 đơn vị.  Công tác tuyên truyền cũng được quận chú trọng dưới nhiều hình thức: Tổ chức hội nghị, tọa đàm, thi viết, cổ động trực quan, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, Đài truyền thanh quận, Đài truyền thanh các phường…tạo tác dụng rõ nét trong xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhân dịp tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Quận ủy Hà Đông đã biểu dương, khen thưởng 12 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc.

1

Đồng chí  Vũ Ngọc Phụng – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hà Đông trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Sông Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *