Văn hoá đời sống

CNVCLĐ Thủ đô tích cực học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhiều năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ góp phần trong việc xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) vững mạnh mà còn làm cho tổ chức công đoàn thêm vững mạnh.

Hàng năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Hà Nội đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề của từng năm, các cấp công đoàn đã tuyên truyền, vận động và đã được CNVCLĐ hưởng ứng tích cực. Các cấp công đoàn đã xây dựng các chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác phù hợp với từng ngành, từng địa phương, đơn vị.

Hàng năm đã có 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chỉ đạo phát động điểm và hơn 90% các CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động sâu rộng trong CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, địa phương. Thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến Thủ đô” là những phong trào thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ Thủ đô nhiều năm qua, góp phần tăng năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đến dự và tặng Cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 của thành phố Hà Nội. 

  Năm 2019, với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các cấp công đoàn thành phố Hà Nội đã tổ chức, triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến 100% lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Toàn thành phố đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên đăng ký việc làm theo tấm gương Bác. Năm 2019, Liên đoàn lao động Hà Nội còn phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô nói không với tiêu cực” nhằm nêu cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức toàn thành phố.

Nhiều phong trào thi đua đã được phát động, như đợt thi đua cao điểm 90 ngày chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (từ ngày 01/5 đến ngày 31/7/2019) nhằm động viên đông đảo CNVCLĐ phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học trong SXKD, giảm chi phí sản xuất,  tháo gỡ khó khăn trong SXKD, ổn định việc làm, đời sống, tăng thu nhập cho người lao động; đã có 37 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua này.

Ngoài ra còn các đợt thi đua nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhân kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô…Năm 2019, có 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động; 35 tập thể, 19 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ Thành phố tặng Bằng khen; 01 tập thể, 03 cá nhân được Chính phủ tặng Bằng khen. Toàn Thành phố có trên 61.000 CNLĐ được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở (tăng 57% so với năm 2018); 3.153 CNLĐ được công nhận “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở. Từ những tấm gương điển hình tiên tiến đó, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đã lựa chọn và quyết định tặng Bằng công nhận cho 90 CNLĐ đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Lễ ký giao ước thi đua năm 2020 ở Liên đoàn Lao động Hà Nội

Năm 2020, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 1010 năm Thăng Long – Hà Nội; năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng; đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”, Liên đoàn Lao động Hà Nội đã quán triệt sâu rộng tới các cấp công đoàn, để cho việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trở thành một chuyên đề thường xuyên và quen thuộc của mỗi CNVCLĐ trong thành phố.

Có thể nói, việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  về Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh những năm qua đã tạo được những chuyển biến nhất định về nhận thức trong cán bộ, đoàn viên công đoàn Hà Nội. Việc thực hiện Chỉ thị đã góp phần động viên đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, lao động phát huy năng lực và đã cổ vũ các đoàn viên công đoàn phấn đấu cống hiến tài năng, sức lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô./.

 Thanh Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *