Tin ngành

Đại hội chi đoàn Văn phòng Sở VH&TT nhiệm kỳ 2017-2018

Chiều 14/04/2017, tại trụ sở Sở VH&TT Hà Nội, Chi đoàn văn phòng Sở đã tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2018.

Tham dự Đại hội có NSND Trần Quốc Chiêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó GĐ Sở VH&TT Hà Nội, đồng chí Nguyễn Phúc Anh – Bí thư Đoàn Sở, cùng nhiều Bí thư chi bộ khối Văn phòng Sở và 30 đoàn viên thuộc chi đoàn Văn phòng.

BCH chi Đoàn Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2016-2017

Với đặc thù các đoàn viên chi đoàn nằm rải rác ở hầu khắp các phòng chuyên môn và chức năng của khối Văn phòng Sở. Năm 2016, kiện toàn lại công tác đoàn sau sự kiện tách Sở, chi đoàn Văn phòng vẫn đạt được nhiều thành tích trong nhiệm kỳ 2016-2017. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các chi bộ, sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy – Ban Giám đốc, sự phối kết hợp của các tổ chức đoàn thể, sự cố gắng và hưởng ứng tích cực của đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn, công tác đoàn và phong trào thanh niên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Nhận thức sâu sắc vai trò và tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng, Đoàn viên thanh niên Chi đoàn văn phòng Sở luôn phát huy truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, tổ chức động viên phát huy xung kích của tuổi trẻ trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đặc biệt đã tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá toàn diện các mặt công tác Đoàn.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên luôn được Chi đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt quá trình hoạt động. Trong đó tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

BCH chi Đoàn nhiệm kỳ 2017-2018 ra mắt

Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp” được ban chấp hành cụ thể hóa. Thông qua việc đoàn viên trong Chi đoàn tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đổi mới lề lối, tác phong làm việc. Nhiều đoàn viên tham gia vào các đề tài, sáng kiến khoa học; tích cực tham mưu đề xuất trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đối với công tác xây dựng Đảng… Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú có bước phát triển, trong nhiệm kỳ qua chi đoàn đã giới thiệu được 02 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, đề nghị chính thức Đảng cho 02 đồng chí, nhiều đồng chí được cử đi học lớp cảm tình Đảng.
Tại buổi lễ, NSND Trần Quốc Chiêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó GĐ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã nhấn mạnh: Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người kế tục trung thành sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Đảng. Tổ chức Đoàn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện và tuyệt đối của Đảng. Mục tiêu, lý tưởng của Đoàn chính là phấn đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

NSND Trần Quốc Chiêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó GĐ Sở VH&TT Hà Nội phát biểu tại Đại hội

Bí thư Đoàn Sở Nguyễn Phúc Anh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội: “Để phát huy trí tuệ của đoàn viên thanh niên, thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Chi đoàn nhiệm kỳ (2017-2018): Chi đoàn phải thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục đổi mới và mở rộng các hình thức sinh hoạt, học tập, không ngừng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, lý luận, xây dựng bản lĩnh chính trị của người cán bộ Đoàn viên thanh niên, xác định rõ yêu cầu trách nhiệm của mình trước yêu cầu và nhiệm vụ của đất nước.
Ban chấp hành chi Đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan. Học tập nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; trình độ ngoại ngữ, tin học; đóng góp tích cực vào việc thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Mạnh dạn báo cáo cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đăng ký đảm nhận công trình, phần việc thanh niên.

Bí thư Đoàn Sở VH&TT Hà Nội, đồng chí Nguyễn Phúc Anh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ban chấp hành chi Đoàn cần cụ thể hóa 2 phòng trào “5 xung kích phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp”. Đoàn viên thanh niên nghiên cứu cải tiến quy trình xử lý công việc, nâng cao chất lượng phong trào “3 trách nhiệm”: Trách nhiệm với bản thân; trách nhiệm với cơ quan; trách nhiệm với nhân dân. Phấn đấu 100% đoàn viên chi Đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.
Thường xuyên xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xứng đáng là môi trường để thanh niên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Tích cực chủ động, tham gia xây dựng Đảng, bổ sung nguồn lực trẻ cho Đảng.”

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *