Tin ngành

Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (Khóa XI)

​Sáng 23/4/2015, tại Trung tâm Văn hóa Kim Đồng, Đảng Ủy Sở VHTTDL đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội.jpg

Đồng chí Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI)

Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội 1.jpg

Cán bộ, đảng viên tham dự buổi học tập Nghị quyết

Thành phần dự hội nghị gồm các đồng chí trưởng phó các phòng, đơn vị trực thuộc,  các đảng viên của Đảng bộ; các đồng chí đã học qua lớp cảm tình Đảng. 

Tại Hội nghị, Đồng chí Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy Hà Nội đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) nhằm giúp các cấp ủy Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện, nghị quyết, kết luận của Hội nghị, trên cơ sở đó, tham gia triển khai, góp ý, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng,  Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả. Nhân dịp này, Đảng ủy sở đề nghị các đơn vị nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực và phù hợp với điều kiện cụ thể từng cơ quan, đơn vị, đồng thời tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy theo quy định.

                                                                                      Quách Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *