Sự kiện

Đảng bộ Sở VHTT Hà Nội phấn đấu hoàn thành 10 mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ đề xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Sở văn hoá và Thể thao (VHTT) Hà Nội là “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo tồn, khai thác các giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa; giữ vững vị thế dẫn đầu thể thao thành tích cao, chủ động hội nhập, giao lưu, tổ chức các sự kiện văn hóa – thể thao mang tầm quốc tế; đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Trong đó nhấn mạnh vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng; chất lượng công tác tổ chức, cán bộ. Phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Đảng bộ cũng đề cao vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra; nâng cao vai trò vị thế của ngành Văn hóa Thể thaoThủ đô trong tiến trình xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, mạnh mẽ, bền vững.

Đồng chí Trần Thị Vân Anh – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó GĐ Sở VHTT Hà Nội tóm tắt báo cáo chính trị BCH Đảng bộ Sở VHTT nhiệm kỳ 2015-2020 trình ĐH Đảng bộ Sở VHTT nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở VHTT Hà Nội phấn đấu hoàn thành 10 mục tiêu đặt ra. Cụ thể:
1. Hoàn thành các chỉ tiêu văn hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết HĐND, Kế hoạch UBND Thành phố giao.
2. Đảng ủy cơ quan, các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% đảng viên có bản cam kết thực hiện theo chủ đề hàng năm.
3. Đảng ủy cơ quan và 100% các chi bộ, Đảng ủy bộ phận xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, kế hoạch công tác toàn khóa, hàng năm và chuyên đề; quy chế phối hợp làm việc của cấp ủy với lãnh đạo cơ quan đơn vị; chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
4. Nâng cao chất lượng đảng viên, đổi mới nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ; 100% chi bộ sinh hoạt chuyên đề 4 lần/năm trở lên.

Phấn đấu hàng năm, 100% chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5. Phấn đấu hàng năm, 100% chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ, có từ 15-20% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
6. Phấn đấu có 100% đảng viên được phổ biến, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.
7. Mỗi năm kết nạp 25 đảng viên mới.
8.  Phấn đấu hàng năm có 80% công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên, trong đó có 20% đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, phấn đấu trong nhiệm kỳ này, có chiến sỹ thi đua cấp Thành phố.
9.  Hàng năm 100% đoàn thể chính trị – xã hội trong cơ quan đạt danh hiệu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
10.  Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và 100% chi bộ, Đảng bộ bộ phận xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kế hoạch công tác toàn khóa, hàng năm, chuyên đề về công tác kiểm tra giám sát của đảng.

Châu Sơn

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *