Tin ngành

Đảng uỷ Sở VHTT Hà Nội sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Sở VHTT Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nhất định.

Đối với việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị, Đảng ủy Sở đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 100% các chi bộ đã tổ chức quán triệt, phổ biến trong các buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Tổ chức học tập và thực hiện chuyên đề hàng năm. Năm 2020, do tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy sở chỉ đạo các chi bộ tổ chức học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020, tại buổi sinh hoạt định kỳ tháng 3, đến nay 100% các chi bộ đã quán triệt chuyên đề đến đảng viên.

Đảng uỷ Sở VHTT Hà Nội tổ chức học tập và thực hiện chuyên đề hàng năm
Với sự tham dự của đông đảo cán bộ, đảng viên trong toàn Sở.

Đối với công tác thông tin, tuyên tuyền Các chi bộ đã tổ chức tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW tới toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong đơn vị: Tổ chức cho CBCCVC nghiên cứu, trao đổi, thảo luận một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát tài liệu cho các cán bộ, đảng viên tự nghiên cứu…

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, Đảng ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ quy trình, nội dung sinh hoạt, trong đó, hướng dẫn cụ thể nội dung sinh hoạt chuyên đề. Hàng năm, 32/32 chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với việc thực hiện tốt quy tắc ứng xử “Văn hóa công sở gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để quán triệt đến toàn thể CBCC, viên chức và người lao động.

Ban hành các hướng dẫn về xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay các chi bộ đã xây dựng được tiêu chí, chuẩn mực chung và chuẩn mực riêng cơ bản đối với cán bộ, đảng viên, CCVC. Hằng năm, 100% đảng viên đăng ký bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các tổ chức đoàn thể đều tổ chức cho các hội viên, đoàn viên đăng kí thực hiện.

Với việc thực hiện trách nhiệm trong công tác, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đã thường xuyên nêu gương về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Hàng năm, có trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đối với công tác Đoàn thanh niên, Đảng ủy xác định đây là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua lao động cũng như các phong trào sinh hoạt Đoàn thể như văn nghệ, thể dục thể thao… Đoàn thanh niên Sở đã xây dựng kế hoạch, triển khai đến các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% các tổ chức cơ sở đoàn đã triển khai phổ biến tới đoàn viên, thanh niên trong cơ quan, đơn vị. Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực như: Thành lập đội thanh niên xung kích tình nguyện tham gia bóc, xóa các quảng cáo băng rôn trái phép trên địa bàn Thành phố; tổ chức các hoạt động thiết thực trong tháng Thanh niên; các chương trình từ thiện; trao quà cho gia đình đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; phát động đoàn viên, thanh viên tham gia hiến máu tình nguyện…

Về công tác kiểm tra, giám sát, hàng năm Đảng ủy Sở đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện: (1) “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; (2) xây dựng, thực hiện các kế hoạch, giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII) tại các chi bộ…

Đảng ủy cũng xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là kết hợp “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với thực hành dân chủ cơ sở, chống tham nhũng lãng phí, xây dựng nếp sống văn hóa công sở, đặc biệt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác” về văn hóa ứng xử trong cán bộ, đảng viên.

Qua 4 năm triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện tốt quy tắc ứng xử, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa và Thể thao đã có những chuyển biến tích cực: Tinh thần gương mẫu, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy; tinh thần, ý thức trách nhiệm phục vụ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi đến liên hệ, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính được nâng lên; các nội dung, nhiệm vụ thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố được triển khai thực hiện nghiêm túc…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy cũng nêu ra một số hạn chế trong quá trình thực hiện, qua đó đưa ra 9 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho các năm tiếp theo để việc “Học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành việc làm thường xuyên của các chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Sở VHTT Hà Nội.

Nhật Minh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *