Gia đình

Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2013

​Nhằm thực hiện có hiệu quả phòng, chống bạo lực gia đình cùng với việc triển khai các nội dung trong Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam nhằm xây dựng, củng cố các nội dung văn hóa gia đình, các tiêu chí gia đình văn hóa góp phần tích cực giữ vững các tiêu chí đời sống văn hóa cùng với việc xây dựng xã nông thôn mới và đô thị văn minh.

Năm 2013, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre chọn huyện Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách và thành phố Bến Tre xây dựng mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, mỗi huyện 01 xã nông thôn mới, mỗi ấp xây dựng 01 câu lạc bộ.
Ngoài ra, Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố chủ động xây dựng mô hình Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững năm 2013, tham mưu cho Ban chỉ đạo “Xây dựng Nông thôn mới và đời sống văn hoá” huyện, thành phố để xây dựng Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững (CLB), xem đây như là một nhóm sở thích của ấp văn hoá, đồng thời đưa tiêu chí phòng, chống bạo lực gia đình bổ sung vào quy ước của ấp văn hóa. Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình cần quan tâm một số nhiệm cụ thể như sau:
1. Đẩy mạnh việc nhân rộng và duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng dẫn Công văn số 1467/BVHTTDL-GĐ ngày 13 tháng 5 năm 2011 và Công văn 1093/BVHTTDL-GĐ ngày 14 tháng 4 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động của Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; 
2. Tiếp tục thực hiện Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010, Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2011, Thông tư số 24/2011/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2011, Thông tư Liên tịch số 143/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 21 tháng 10 năm 2011;
3. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi, tập trung các hình thức truyền thông trực tiếp tại ấp, khu phố, tổ nhân dân tự quản, khu dân cư và đối tượng là nam giới và trẻ em trai trong gia đình và cộng đồng;
 4. Xây dựng và treo các áp phích cố định ở các điểm đông dân cư, nơi công cộng; 
Thông điệp truyền thông:
Gia đình là tổ ấm của mỗi người, tế bào lành mạnh của xã hội.
Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn.
Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền.
Tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ là bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Nam giới hãy chia sẻ công việc gia đình.
Xây dựng gia đình thành nơi an toàn cho mỗi người.
Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực.
Tố giác hành vi bạo lực gia đình là trách nhiệm của công dân.
5. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan xây dựng chương trình phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt trong năm 2013, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đưa nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương;
6. Phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy, thành ủy đưa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình thành nội dung hoạt động, chỉ đạo hàng năm của các cấp ủy đảng và là một nội dung trong sinh hoạt của chi bộ;
7. Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, thành phố đưa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình và không có hành vi bạo lực gia đình vào tiêu chí bình xét khen thưởng tập thể, cá nhân công đoàn viên hàng năm trong các cơ quan nhà nước;
8. Phối hợp với Tòa án nhân dân huyện, thành phố lựa chọn ít nhất 01 vụ án về bạo lực gia đình (nếu có) để đưa ra xét xử lưu động trong năm 2013;
9. Tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành;
10. Tổ chức kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý về tình hình triển khai, thi hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

Chương trình văn nghệ mít tinh xóa bỏ bạo lực gia đình (ảnh tư liệu)

Đồng thời, để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2013 Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương; Hướng dẫn và tổ chức sơ kết, đánh giá, biểu dương khen thưởng cá nhân, tập thể trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình triển khai, nhân rộng Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững./.​

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *