Di sản – Bảo tồn

Đề xuất giải pháp tu bổ một số hạng mục di tích đình Chàng Sơn

Để khắc phục triệt để sự xuống cấp của di tích đồng thời đảm bảo không gian sinh hoạt văn hóa tôn nghiêm, an toàn cho nhân dân địa phương và du khách thập phương, UBND thành phố Hà Nội đề xuất giải pháp tu bổ và tôn tạo một số hạng mục di tích đình Chàng Sơn (xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội).

UBND thành phố Hà Nội vừa có Tờ trình số 180/TTr-UBND trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật (KTKT) tu bổ hạng mục Tả vu, Hữu vu di tích đình Chàng Sơn.

Di tích đình Chàng Sơn (xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội). Ảnh: Internet.

Tờ trình nêu rõ, hiện nay, hạng mục Tả vu, Hữu vu di tích đình Chàng Sơn (xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) đã xuống cấp nghiêm trọng, cụ thể: Ngói xô, một số vị trí bị sụt, thủng, hoành rui mối mọt, tường nứt nghiêng, nền bị rộp.

Để khắc phục triệt để sự xuống cấp của di tích đồng thời đảm bảo không gian sinh hoạt văn hóa tôn nghiêm, an toàn cho nhân dân địa phương và du khách thập phương, UBND thành phố Hà Nội đề xuất giải pháp tu bổ và tôn tạo như sau: Hạ giải toàn bộ phần mái nhà tả vu và hữu vu, thay mới các cấu kiện gỗ đã mục gãy, mối mọt; gia công sửa chữa một số cấu kiện gỗ, thay mới bổ sung thêm ngói; tu sửa bò mái, bờ đốc là sạch bề mặt tường, quét vôi theo hình thức và màu sắc cũ.

Việc tu bổ tôn tạo dựa trên nguyên tắc giữ gìn, bảo vệ tối đa yếu tố gốc, kết cấu kiến trúc truyền thống của di tích để bảo vệ và phát huy tốt giá trị của di tích; phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng tại di tích. Thời gian thực hiện dự kiến trong 02 năm 2019 – 2020.

Căn cứ Điều 21 Nghị định 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; UBND thành phố Hà Nội thống nhất với Báo cáo KTKT tu bổ hạng mục Tả vu, Hữu vu di tích đình Chàng Sơn đồng thời đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, cho ý kiến thẩm định.

Hồng Anh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *