Di sản

Đình An Đà và Đình Trương Thị được xếp hạng di tích cấp thành phố

Đình An Đà (Đặng Xá, Gia Lâm) và đình Trương Thị (Hàng Bạc, Hoàn Kiếm) là hai di tích vừa được UBND TP Hà Nội ban hành quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử và di tích kiến trúc nghệ thuật.

Đình Trương Thị, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cụ thể: Tại Quyết định số 741/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử đình An Đà tại xã Đặng Xá (huyện Gia Lâm, Hà Nội) và tại Quyết định số 742/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích kiến trúc – nghệ thuật đình Trương Thị tại phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo các quyết định, UBND thành phố nghiêm cấm mọi hoạt động có liên quan tới việc xây dựng, khai thác trong khu vực các di tích đã được khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất di tích phải được phép của UBND thành phố.

Huyền Chi

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *