Hà Nội đẹp và chưa đẹp

Đống Đa kiên quyết kiểm tra, xử lý quảng cáo, biển hiệu sai phạm trên địa bàn

UBND quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch 152/KH-UBND ngày 22/3/2022 về kiểm tra, xử lý quảng cáo, biển hiệu sai phạm trên địa bàn quận năm 2022.

Tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm – Ảnh minh hoạ – Nguồn: Internet

Theo kế hoạch, quận yêu cầu tháo dỡ các khung, bảng quảng cáo, biển hiệu, màn hình quảng cáo, biển dọc, biển “vẫy ”, quảng cáo rao vặt, các băng rôn, phướn quảng cáo sai phạm, đặc biệt là các khung, bảng quảng cáo, biển hiệu kích thước lớn che kín mặt tiền nhà, che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả. Đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về xử lý vi phạm hành chính, an toàn tuyệt đối trong quá trình tổ chức tháo dỡ; không để tình trạng vi phạm trên địa bàn quận.

Thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền các văn bản về quản lý hoạt động quảng cáo, viết, đặt biển hiệu như: Luật quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong văn hoá, quảng cáo… Vận động tổ chức, cá nhân tự tháo dỡ các khung, bảng quảng cáo, biển hiệu, màn hình chuyên quảng cáo, biển dọc, biển “vẫy”… sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị, không đảm bảo công tác phòng, chống cháy, nổ…

Tổ chức kiểm tra rà soát, thống kê, lập danh sách, chuẩn bị hồ sơ xử lý quảng cáo, biển hiệu sai phạm; yêu cầu các tổ chức, cá nhân có bảng quảng cáo, biển hiệu, màn hình chuyên quảng cáo, biển dọc, biển “vẫy”… sai phạm tự tháo dỡ. Bố trí lực lượng, phương tiện và các điều kiện phục vụ công tác kiểm tra, xử lý cưỡng chế, tháo dỡ quảng cáo, biển hiệu sai phạm đảm bảo an toàn, hiệu quả.

UBND Quận cũng yêu cầu các đơn vị chức năng thường xuyên tổng hợp về tình hình, kết quả xử lý vi phạm, khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao báo cáo UBND Quận và Thành phố.

Cũng theo Kế hoạch, UBND Quận giao Phòng VHTT Quận phối hợp, đôn đốc các đơn vị liên quan thuộc quận, UBND các phường trong việc xử lý quảng cáo, biển hiệu sai phạm; hướng dẫn UBND các phường trong công tác xử lý sai phạm về nội dung quảng cáo, biển hiệu. Phòng Quản lý đô thị quận, Đội quảng lý trật tự xây dựng đô thị quận… phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ UBND các phường trong công tác xử lý, tháo dỡ khung bảng quảng cáo, khung biển hiệu sai quy định.

Xử lý vi phạm quảng cáo – Ảnh minh hoạ – Nguồn: Internet

UBND Quận Đống Đa cũng yêu cầu UBND 21 phường trên địa bàn căn cứ Kế hoạch của UBND quận, chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động quảng cáo và cho thuê địa điểm quảng cáo thực hiện nghiêm các quy định của Luật quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.Tổ chức cam kết, gửi thông báo vận động các tổ chức, cá nhân tự tháo dỡ, điều chỉnh các biển quảng cáo, biển hiệu, màn hình chuyên quảng cáo, biển dọc, biển “vẫy”… sai quy định. Kiểm tra, rà soát, lập hồ sơ, xử lý tháo dỡ quảng cáo, biển hiệu, màn hình chuyên quảng cáo, biển dọc, biển “vẫy” sai phạm, đặc biệt các khung, bảng quảng cáo, biển hiệu kích thước lớn tại các ngã ba, ngã tư, nút giao thông, dựng trên nóc nhà, công trình cao tầng, che kín mặt tiền nhà, che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả, gây mất mỹ quan đô thị, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, ảnh hưởng đến sinh mạng của người dân.

Đối với hoạt động quảng cáo rao vặt, thường xuyên kiểm tra, xử lý tháo dỡ triệt để các băng rôn, phướn quảng cáo vi phạm trên thân cây, cột điện, tủ điện, cột đèn chiếu sáng, cột đề tín hiệu giao thông và biển báo giao thông… Thống kê các số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai phạm gửi về UBND quận trước ngày 15 hàng tháng (qua Phòng văn hoá và Thông tin tổng hợp) báo cáo Thành phố xử lý theo quy định.Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để xuất hiện các trường hợp tái vi phạm, xuất hiện mới quảng cáo, biển hiệu vi phạm trên địa bàn quản lý.

Kế hoạch 152/KH-UBND của quận Đống Đa được triển khai thực hiện trong năm 2022 nhằm tăng cường trật tự, kỷ cương trong hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiệu, đưa hoạt động quảng cáo, viết, đặt biển hiệu đi vào trật tự theo đúng quy định, góp phần tích cực vào công tác chỉnh trang đô thịu, đảm bảo mỹ quan, trật tự đô thị trên địa bàn quận. Đồng thời nâng cao nhận thức của nhân dân và các tổ chức đối với việc chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiệu, qua đó hình thành ý thức tự giác trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *