Gia đình

Mỹ Đức tăng cường phòng chống bạo lực gia đình

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, vừa qua, UBND huyện Mỹ Đức đã ban hành Kế hoạch số 711/KH-UBND để tổ chức thực hiện.   Theo đó, huyện đặt mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ […]

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, vừa qua, UBND huyện Mỹ Đức đã ban hành Kế hoạch số 711/KH-UBND để tổ chức thực hiện.

 

Theo đó, huyện đặt mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị – xã hội, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Gia đình việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội; kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến.

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, huyện Mỹ Đức sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày gia đình Việt Nam đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thành viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Thực hiện có hiệu quả phòng, ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực cơ sở giới được phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời nhằm ngăn ngừa bạo lực xảy ra.

Tổ chức kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam; Chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, trong đó, khẳng định tầm quan trọng của chủ đề bữa cơm gia đình trong gắn kết các thành viên trong gia đình, xây dựng mối quan hệ bền chặt và nâng cao hạnh phúc gia đình.

Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *