Quy tắc ứng xử

Mỹ Đức: Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới

Huyện sẽ tiếp tục đưa mục tiêu thực hiện việc cưới “Trang trọng – Lành mạnh – Tiết kiệm” vào việc bình xét các danh hiệu văn hóa.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 3/10/2012 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố, UBND huyện Mỹ Đức vừa ban hành hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện với các nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị.

Ảnh minh họa
Theo đó, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc theo nội dung chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố và Chỉ thị số 21/CT/HU ngày 10/10/2012 của Huyện ủy Mỹ Đức về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn huyện.
Tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 21/7/2016 về triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; Đồng thời, vận động người thân trong gia đình, dòng tộc thực hiện.

Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, huyện sẽ tiếp tục đưa mục tiêu thực hiện việc cưới “Trang trọng – Lành mạnh – Tiết kiệm” vào việc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”; Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng vào nội dung quy chế của các cơ quan, đơn vị; Quy ước làng, tổ dân phố văn hóa.
Thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, CLB, hệ thống đài truyền thanh và các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị xã hội để mỗi đoàn viên, hội viên tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành, đồng thời nêu gương, khuyến khích các mô hình cưới văn minh, tiết kiệm, đơn giản, phù hợp với giá trị chuẩn mực xã hội và văn hóa truyền thống dân tộc, đồng thời phê phán những lễ cưới xa hoa, lãng phí, không phù hợp với tinh thần Chỉ thị…

Phương Uyên

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *