Gia đình

Hà Nội: 87,5% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa trong năm 2020

Năm 2020, Thành phố có 1.946.999 hộ gia đình, trong đó có 87,5% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 61% làng được công nhận danh hiệu Làng văn hóa; 71,5% tổ dân phố được công nhận danh hiệu Tổ dân phố văn hóa.


Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm và then chốt trong việc triển khai nhiệm vụ về công tác gia đình trong năm 2020, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phong phú từ Thành phố đến cơ sở. Cụ thể đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các báo, đài, tạp chí về các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của gia đình Hà Nội, tuyên truyền về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ý nghĩa của Ngày gia đình Việt Nam 28/6, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác gia đình nhằm phổ biến kiến thức về gia đình sâu rộng trên địa bàn Thủ đô, góp phần hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, tình trạng ly hôn; thực hiện bình đẳng giới trong gia đình; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tới cơ sở về xây dựng tiêu chí Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Tổ dân phố văn hoá phải là những gia đình, làng, tổ dân phố không có tình trạng bạo lực xảy ra trong gia đình; không có người nghiện ma túy, không có tình trạng ngược đãi đối với trẻ em, người già, phụ nữ, không có tình trạng tảo hôn ở địa phương.
Công tác gia đình luôn được lồng ghép trong triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa tiêu chí gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa làm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét. Năm 2020, Thành phố có 1.946.999 hộ gia đình, trong đó có 87,5% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 61% làng được công nhận danh hiệu Làng văn hóa, 71,5% tổ dân phố được công nhận danh hiệu Tổ dân phố văn hóa.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và các nguy cơ lây nhiễm theo khuyến cáo của Bộ y tế, Sở Văn hóa và Thể thao đã in hơn 10.000 tờ rơi tuyên truyền về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 chuyển phát cho 30 quận, huyện, thị xã để tuyên truyền dưới cơ sở lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên Hợp quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.
Nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2020), Thành phố đã tổ chức khu trưng bày “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” tại Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam trong Chương trình “Ngày hội Gia đình Việt Nam – năm 2020” từ ngày 26 – 28/6/2020. Thông qua các nội dung tại khu trưng bày nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội; kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến.
Cũng trong dịp này, các địa phương đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác gia đình, tuyên truyền được thực hiện bằng các hình thức trực quan sinh động như: panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi. Tuyên truyền thông qua các hội nghị tập huấn, hội thi, hội diễn, giao lưu tọa đàm, nói chuyện chuyên đề trong các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng của tổ dân phố, thôn, làng; tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, phường và đăng tải các tin bài trên cổng thông tin điện tử của cơ sở. Chỉ đạo các ngành: Liên đoàn lao động, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công, kiến thức bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc cho cán bộ nữ công cơ sở, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề “Kỹ năng sống”, “Nuôi dạy con”, “Ứng xử văn hóa trong gia đình hiện nay”. Tiêu biểu như các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Ba Đình, Tây Hồ; huyện Ba Vì, Gia Lâm, Thị xã Sơn Tây đã tổ chức Liên hoan Gia đình văn hóa tiêu biểu, Hội nghị biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu. Tổ chức Giải thể thao gia đình: quận Bắc Từ Liêm. Giải Cầu lông gia đình: huyện Phúc Thọ. Hội thi cắm hoa: huyện Phúc Thọ, Thị xã Sơn Tây…
Công tác phòng ngừa bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình cũng được quan tâm thực hiện, các buổi sinh hoạt tổ dân phố, thôn, những buổi tập huấn công tác gia đình là nơi tuyên truyền, chia sẻ các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình. Góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về phòng, chống bạo lực gia đình, giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình. Hiện nay, Thành phố có 164 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, 1.960 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, 707 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững. Năm 2020, có 126 vụ bạo lực gia đình, trong đó bạo lực tinh thần 52 vụ, bạo lực thân thể 70, bạo lực kinh tế 04 vụ.
Năm 2020, công tác gia đình trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ và hiệu quả, công tác truyền thông vận động luôn được quan tâm chú trọng thực hiện với nhiều hình thức đa dạng và phong phú về nội dung như: tổ chức các hội diễn văn nghệ, toạ đàm, gặp mặt giao lưu, biểu dương gương người tốt, việc tốt, sinh hoạt các câu lạc bộ,… để tổ chức tuyên truyền về chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật và các chương trình kế hoạch công tác.
Công tác gia đình được phối hợp thực hiện lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Luật phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng các mô hình thí điểm can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, đặc biệt là nắm rõ được các hành vi vi phạm về bạo lực gia đình, nâng cao vai trò trách nhiệm của cá nhân trong việc phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

Huyền Trang

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *