Di sản

Hà Nội có 71 nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố đề nghị xét danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân.

Đây là danh sách kết quả họp Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.

Danh sách gồm 71 hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 600 hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba ở các loại hình: Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Ngữ văn dân gian; Tri thức dân gian; Tiếng nói, chữ viết; Lễ hội truyền thống.

Nghệ nhân ưu tú Phạm Thị Tuyết (giữa) – người gìn giữ tinh hoa ẩm thực Hà Thành được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân đợt này.

Theo danh sách đăng tải, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu về số lượng nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu, gồm 11 “Nghệ nhân nhân dân” và 60 “Nghệ nhân ưu tú”.

Các hồ sơ được đăng tải là những hồ sơ đạt từ 90% số phiếu thành viên đồng ý trở lên của tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước, đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Thời gian lấy ý kiến nhân dân từ ngày 31/12/2021 đến hết ngày 21/1/2022, sau đó Hội đồng cấp Nhà nước hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

H.A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *