Di sản

Hà Nội có thêm 2 di tích xếp hạng Di tích quốc gia

Bộ VHTTDL vừa có quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đối với hai di tích của Hà Nội là: Di tích lịch sử Lăng mộ và đền thờ Nguyễn Công Thái (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) và Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Lại Yên (xã Lại Yên, huyện Hoài Đức).

Ngôi từ đường thờ Tể tưởng Nguyễn Công Thái – Ảnh: Internet

Cụ thể: Quyết định số 1900/QĐ-BVHTTDL ngày 29/6/2021 của Bộ VHTTDL về việc xếp hạng Di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Lăng mộ và đền thờ Nguyễn Công Thái, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Quyết định số 1991/QĐ-BVHTTDL ngày 29/6/2021 của Bộ VHTTDL về việc xếp hạng Di tích quốc gia đối với Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Lại Yên, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Theo các Quyết định: Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có 2 di tích được xếp hạng này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Các Quyết định công nhận Di tích quốc gia đối với 2 di tích kể trên có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Đồng thời, Bộ VHTTDL yêu cầu Chánh Văn phòng Bộ, Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này.

Lan Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *