Triển lãm

Hà Nội: Lập kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông

​HNP – Chiều 10/6, tại Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội đã diễn ra buổi họp bàn về Thành lập nhóm lập kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông (ATGT) 5 năm (2011-2015).

HNP – Chiều 10/6, tại Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội đã diễn ra buổi họp bàn về Thành lập nhóm lập kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông (ATGT) 5 năm (2011-2015).

 

Tại buổi họp, ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã thông báo việc thành lập nhóm lập kế hoạch làm công tác tuyên truyền ATGT, dự kiến sẽ gồm 17 thành viên là đại diện các cơ quan, đơn vị hữu quan trên địa bàn thành phố.

Ông Seki Yosui và bà Fukuda Tuenjai, tổ chức JICA đã trình bày, trao đổi kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch công tác tuyên truyền. JICA sẽ tham gia trong hỗ trợ, nâng cao năng lực các bên tham gia, tổ chức tập huấn và giới thiệu công cụ, cách tiến hành hiệu quả trên cơ sở các đặc thù của Hà Nội.

Theo đại diện Phòng CSGT, việc xây dựng kế hoạch 5 năm nên chia từng năm gắn với mục đích cụ thể, trong đó xác định rõ chuyên đề cần thực hiện hàng năm. Việc tuyên truyền cần sự phối hợp của các ban, ngành liên quan, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Trong cơ chế tuyên truyền cần chú ý đến cơ chế phản hồi và chú trọng thay đổi được nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Đại diện Liên đoàn Lao động TP đóng góp, hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 70.000 cơ quan, đơn vị với khoảng 1 triệu người lao động. Trong số này, chỉ có 30% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn nên việc tổ chức tuyên truyền ATGT tại các đơn vị chưa có tổ chức công đoàn gặp rất nhiều khó khăn từ nhiều phía. Đối tượng lao động chủ yếu là lao động ngoại tỉnh, vì vậy, mức độ tuyên truyền chỉ nên xác định ở cấp độ: truyền thông để nhận thức được, tiếp đó mới nâng cao nhận thức. Bà cũng kiến nghị phải đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ truyền thông cũng như nên có chế độ cho đối tượng truyền thông trực tiếp.

Bà Trần Thúy Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông cũng đồng ý với quan điểm nên chia từng giai đoạn trong xây dựng kế hoạch. Ngoài ra cần xác định cụ thể các đối tượng tham gia tuyên truyền để có phương pháp tiếp cận phù hợp. Bà cũng nhấn mạnh đến việc nên có đánh giá tiền dự án và tính bền vững trong duy trì các dự án để đảm bảo hiệu quả dự án về lâu dài.

Vương Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *