Nếp Sống văn hoá

Hà Nội nâng cao chất lượng xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND, ngày 22/02/2022 về việc nâng cao chất lượng xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Đây là một trong những kế hoạch của Thành phố nhằm cụ thể hóa Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”.

Phát huy nét thanh lịch của người Hà Nội

Để triển khai thực hiện, thành phố đã đề ra mục tiêu chung và các chỉ tiêu cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị của từng người dân, từng khu phố, cụm dân cư, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nét thanh lịch của người Hà Nội, tạo lập thói quen, hình thành nếp sống văn mình, lối sống văn hóa phù hợp với thế giới hiện đại.

Theo đó, Thành phố đặt ra các chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị đạt từ 40% trở lên (tính trên tổng số phường, thị trấn trên địa bàn thành phố), đảm bảo 100% tổ dân phố trên địa bàn có nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; 100% tổ dân phố trên địa bàn được công nhận đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” theo quy định; 90% trở lên hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; có 1-2 điểm vui chơi công cộng trên địa bàn được lắp đặt dụng cụ luyện tập thể dục, thể thao ngoài trời; 70% cơ quan, đơn vị trên địa bàn đạt danh hiệu văn hóa theo quy định.

Nhà văn hóa phường Quảng An (Tây Hồ) với nhiều hoạt động bổ ích. Ảnh: Phương Thảo

Thành phố cũng đặt mục tiêu duy trì thường xuyên các hoạt động văn nghệ quần chúng, thể dục, thể thao; bảo tồn di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh; các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống ở địa phương. Đồng thời, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; an toàn giao thông; không phát sinh tệ nạn xã hội, trọng án hình sự, vi phạm trật tự xây dựng.

Việc xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thịcũng đảm bảo phù hợp với quy định của Trung ương về các tiêu chí, gồm: Quy hoạch đô thị, Giao thông đô thị, Môi trường và an toàn thực phẩm đô thị; An ninh, trật tự đô thị; Thông tin, truyền thông đô thị; Văn hóa, Thể thao đô thị; Y tế, giáo dục đô thị; Hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, UBND thành phố lưu ý, việc xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị phải phát huy tối đa nội lực của địa phương, của người dân và sự quan tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể gắn liền với các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của thành phố, địa phương. Mặt khác, hoàn thiện cơ chế, phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, đồng bộ, khoa học.

Sở Văn hóa và Thể thao- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Thành phố” được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai kế hoạch này; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra kết quả thực hiện phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn. Chủ trì tham mưu UBND Thành phố ban hành các cơ chế phối hợp, văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; hướng dẫn tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, triển khai tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố. Chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, quảng cáo, rao vặt, hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng… nhằm chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo sân chơi bổ ích, phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân trên địa bàn Thành phố. Tham gia phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã trong việc thẩm định, đánh giá kết quả công nhận phường, trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trên lĩnh vực có liên quan. Chủ trì thực hiện giới thiệu các mô hình xây dựng phường, thị trấn văn minh đô thị tiêu biểu trong và ngoài Thành phố, tổ chức giao lưu, tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Tổ chức các hoạt động truyền thông, các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan; biên soạn, phát hành tờ rơi, áp phích, cẩm nang tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Tổ chức tập huấn, hội nghị tọa đàm nâng cao năng lực cán bộ tham mưu cho Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cấp huyện, cấp xã về thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Tổ chức kiểm tra, giám sát cơ sở thực hiện Quy định tiêu chuẩn xét, công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” thuộc lĩnh vực phụ trách.

Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *