Tin ngành

Hà Nội sắp xếp bộ máy các đơn vị nghệ thuật công lập theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2541/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án và tổ chức sắp xếp lại, nâng cao năng lực theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập thuộc thành phố.

Nhà hát Chèo Hà Nội là 1 trong 6 đơn vị được tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy. Ảnh minh hoạ.

Theo đó, Nhà hát múa rối Thăng Long gồm: Ban Giám đốc; Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Tổ chức biểu diễn và nghệ thuật, Đoàn diễn viên 1, Đoàn diễn viên 2.

Nhà hát Chèo Hà Nội: Ban Giám đốc; Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Tổ chức biểu diễn và nghệ thuật, Đoàn diễn viên 1, Đoàn diễn viên 2, Đoàn diễn viên 3.

Nhà hát Cải lương Hà Nội gồm: Ban Giám đốc; Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Tổ chức biểu diễn và nghệ thuật, Đoàn Chuông Vàng, Đoàn Kim Phụng, Đoàn Hoa Mai.

Nhà hát Kịch Hà Nội gồm: Ban Giám đốc; Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Tổ chức biểu diễn và nghệ thuật, Đoàn diễn viên 1, Đoàn diễn viên 2, Đoàn diễn viên 3.

Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long gồm: Ban Giám đốc; Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Tổ chức biểu diễn và nghệ thuật, Đoàn Ca nhạc dân tộc, Đoàn Ca nhạc nhẹ, Đoàn Múa.

Nhà hát Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội gồm: Ban Giám đốc; Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Tổ chức biểu diễn và nghệ thuật, Đoàn diễn viên 1, Đoàn diễn viên 2, Đoàn diễn viên 3.

Các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập có Ban Giám đốc gồm: Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc; Các phòng chuyên môn nghiệp vụ có Trưởng phòng và không quá 1 Phó Trưởng phòng; Các đoàn nghệ thuật có Trưởng đoàn và không quá 1 Phó Trưởng đoàn.

Trước mắt, UBND thành phố Hà Nội cho phép, tạm thời giữ nguyên số lượng Phó Giám đốc, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng đoàn hiện có trong vòng 3 năm.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *