SEA Games 31 - HÀ NỘI, VIỆT NAM

Hà Nội: Tích cực, chủ động, góp phần tổ chức thành công SEA Games 31

Sáng 16/3, đồng chí Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức SEA Games 31 thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp trực tuyến với các điểm cầu tại các quận, huyện, thị xã có địa điểm thi đấu về công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31.

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến

Tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND Thành phố có đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục –  Thể thao; đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Trưởng ban chỉ đạo Thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, đồng chí Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã báo cáo nhanh kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Thành phố Hà Nội trong Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Theo đó, 07 nhiệm vụ của thành phố Hà Nội được Ban Tổ chức SEA Games 31 phân công tại Quyết định 1968/QĐ-BVHTTDL và Quyết định 3365/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được UBND Thành phố cụ thể hóa tại các Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 06/4/2021 về việc tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Hà Nội và Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 08/02/2022 về việc điều chỉnh bổ sung một số nhiệm vụ tại Kế hoạch 91/KH-UBND của UBND thành phố. UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương (Bộ VHTT&TL, Tổng cục TDTT) để triển khai các nhiệm vụ được giao. Ban hành các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức SEAGames 31 thành phố Hà Nội, giới thiệu nhân sự tham gia các Tiểu ban của Ban Tổ chức Đại hội và Ban tổ chức các môn thi đấu.

Về tiến độ cải tạo sửa chữa các công trình TDTT phục vụ Đại hội, Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức 18 môn thi đấu tại 15 địa điểm do UBND thành phố Hà Nội giao cho các đơn vị quản lý (trong đó gồm 12 địa điểm tại quận, huyện và 03 địa điểm do Sở Văn hóa và Thể thao quản lý). Các đơn vị Sở, ngành và UBND các quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội được giao nhiệm vụ phục vụ SEA Games 31 đã chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình sẵn có của địa phương (không có công trình nào xây dựng mới). 100% các công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư.

Tổ chức đoàn khảo sát kiểm tra 20 dự án, công trình phục vụ Đại hội (8 công trình do Sở VH&TT quản lý; 12 công trình do quận, huyện quản lý). Làm việc với 12 quận, huyện, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính, Tiểu ban Tài chính, Cơ sở vật chất và Vận động tài trợ, Tổng cục TDTT rà soát, phân tách nhiệm vụ chi cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ SEA Games, thống nhất thời gian hoàn thiện và bàn giao công trình thi đấu phục vụ đoàn khảo sát của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và Ban Tổ chức vào ngày 18/3/2022.

Tính đến ngày 15/3, các đơn vị đã triển khai công tác chỉnh trang, trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan tại các địa điểm Nhà thi đấu bao gồm: cổng chào, pano, banner, backdrop theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội. Làm việc với cơ quan thường trực (Tổng cục TDTT) tiếp nhận bộ nhận diện Logo, linh vật, khẩu hiện trang trí, tuyên truyền phục vụ cho công tác tuyên truyền trên địa bàn Thành phố. Thu thập, tiếp nhận các tư liệu từ Bộ Ngoại giao, VTV, phim quảng cáo về Hà Nội trên CNN phục vụ việc xây dựng chương trình truyền thông, quảng cáo về Thủ đô Hà Nội.

Điểm cầu Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Với nhiệm vụ chủ trì tổ chức Lễ Khai mạc và Bế mạc SEA Games 31, Tiểu ban Khai mạc và Bế mạc do Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng Tiểu ban đã ban hành Quy chế làm việc của Tiểu ban, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Chủ động xây dựng đề cương, ý tưởng kịch bản, tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Tiểu ban và Hội đồng cố vấn nghệ thuật, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Kịch bản trình Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31 Việt Nam 2021 phê duyệt.

Bám sát chủ đề của Đại hội “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn – For a stronger South East Asia”, thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện xây dựng kịch bản văn học, kịch bản phân cảnh chủ đề Lễ Khai mạc“Cùng tỏa sáng – Let’s Shine”, chủ đề Lễ Bế mạc “Đoàn kết – Thịnh vượng” và triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Đến thời điểm hiện nay Tiểu ban Lễ Khai mạc, Bế mạc đã tổ chức 4 phiên họp, tập trung rà soát các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến Lễ Khai mac, Bế mạc, xác định tiến độ công việc, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành liên quan.

Trong thời gian tới, sẽ tập trung hoàn thành 100% dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các công trình thể thao trên địa bàn thuộc sự quản lý của thành phố Hà Nội. Chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, triển khai chuẩn bị và tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc. Phối hợp với Bộ Y tế và Ban tổ chức SEA Games 31 của quốc gia, xây dựng các kịch bản, phương án phòng chống Dịch bệnh COVID-19 đáp ứng yêu cầu linh hoạt thích ứng an toàn COVID 19. Phối hợp với các Bộ, ngành  trong các hoạt động nghi lễ, khánh tiết, văn hóa, nghệ thuật phục vụ Đại hội; cung ứng các dịch vụ hậu cần, giao thông, du lịch, y tế, công nghệ thông tin, truyền thông. Triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, tổ chức phân luồng giao thông trên địa bàn, đảm bảo cho các đoàn thể thao tham dự SEA Games 31. Phối hợp với Tiểu ban Lễ tân khánh tiết, Trung tâm điều hành SEA Games 31 Games 31 để tổ chức tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và sử dụng cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên phục vụ SEA Games 31. Đảm bảo các dịch vụ hậu cần, ngân sách và hướng dẫn thực hiện đúng quy định phục vụ các nhiệm vụ tổ chức SEA Games 31 của Thành phố được giao.

Hà Nội đề nghị Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, Trưởng Ban tổ chức, sớm phê duyệt Kịch bản chương trình nghệ thuật đặc biệt Lễ Khai mạc, Bế mạc SEA Games 31; Bộ và Ban tổ chức hướng dẫn điều chỉnh các hạng mục cơ sở vật chất gắn với công trình thi đấu đảm bảo quy định chung và thống nhất với các Nhà thi đấu về quy cách, chất liệu, thời gian, tiến độ lắp đặt các trang thiết bị chuyên môn phục vụ thi đấu.

Sở Du lịch Hà Nội cũng đã rà soát, cập nhật số lượng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn các quận, huyện có địa điểm thi đấu của SEA Games 31 và các khu vực lân cận; cung cấp danh sách các cơ sở lưu trú du lịch cao cấp cho BTC SEA Games 31.

Tại cuộc họp, đồng chí Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục –  Thể thao cho biết: Hà Nội là địa phương có nhiều nhất địa điểm tổ chức các môn thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 gặp không ít khó khăn. Ông Trần Đức Phấn cũng đề nghị Thành phố Hà Nội chuẩn bị sẵn các kịch bản để vừa phòng, chống dịch vừa đảm bảo tính chuyên nghiệp của các môn thể thao.

Cũng tại buổi họp trực tuyến, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: SEA Games 31 sẽ mở ra một chuỗi các sự kiện mang tầm quốc tế khi Việt Nam đang thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, mở cửa du lịch. SEA Games 31 sẽ là cú hích cho du lịch Hà Nội và cả nước. Thứ trưởng đánh giá cao sự chủ động của Hà Nội trong việc hoàn thiện cơ sở vật chất các địa điểm thi đấu, trong thời gian tới các cán bộ phụ trách bộ môn thi đấu sẽ theo sát tại các địa điểm tại Hà Nội. Dự kiến, ngày 18/3 sẽ diễn ra Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 31, vì vậy Thứ trưởng Bộ VHTT&DL đề nghị Hà Nội chuẩn bị các địa điểm tại Hà Nội để có chương trình tham quan các địa điểm tổ chức nhằm quảng bá về công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL cũng nhấn mạnh: Lễ khai mạc là sự kiện quan trọng của SEA Games 31. Vì vậy Hà Nội cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Bộ chuẩn bị tốt nhất cho Lễ Khai mạc, chương trình nên diễn ra trong vòng 90 phút. Đồng chí khẳng định, Hà Nội đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng của quốc gia, Bộ VHTT&DL tin tưởng Hà Nội tiếp tục tổ chức thành công, an toàn sự kiện quan trọng này. Bộ VHTT&DT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hà Nội để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận sự chuẩn bị của các đơn vị; song cũng mong muốn sự vào cuộc chủ động, tích cực hơn nữa của các quận, huyện, thị xã và sở, ngành Thành phố để đẩy nhanh tiến độ các công việc, đồng thời đề xuất Bộ VHTT&DL sớm có hướng dẫn cụ thể về công tác truyền thông, để Hà Nội chủ động hơn trong công tác này. Bên cạnh đó, với việc “mở cửa” du lịch đón khách quốc tế như hiện nay, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị Bộ thống nhất cho phép triển khai các hoạt động bên lề để triển khai các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và phát triển thương mại, du lịch. Các đơn vị cần chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức đón khách một cách chủ động, khoa học, tỉ mỉ, kỹ lưỡng, để các đoàn quốc tế cảm nhận được sự chu đáo của chúng ta…

Phát biểu kết luận, Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định, SEA Games 31 là hoạt động thể thao lớn nhất trong khu vực – sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa thể thao, kinh tế quan trọng của cả nước. Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, sau hơn 5 tháng “thích ứng an toàn, linh hoạt, chủ động kiểm soát Covid-19” theo tinh thần Nghị quyết 28 của Chính phủ, Hà Nội đã chủ động trong nhiều phần việc, đó cũng là tiền đề quan trọng để Hà Nội cùng cả nước từng bước nới lỏng, mở cửa du lịch và một số hoạt động khác. SEA Games cũng là cơ hội để quảng bá rộng rãi về vị thế, tiềm năng, du lịch, xúc tiến thương mại của Thủ đô. Vì vậy tất cả các khâu, phần việc phải được chuẩn bị chu đáo nhất. Hàng ngày, cơ quan thường trực của thành phố cần tổng hợp rõ từng phần việc, cập nhật tiến độ, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho các địa phương để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ” Chủ tịch UBND Thành phố đã cảm ơn sự đồng hành, sát cánh của Bộ VHTT&DL, trong giai đoạn “nước rút” hiện nay, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội mong muốn Bộ VHTT&DL tiếp tục hỗ trợ hà Nội trong công tác chuyên môn, tiếp tục quan tâm đến các vận động viên Thủ đô để có đóng góp nhiều nhất cho thành tích đoàn Việt Nam.

Về công tác tổ chức, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Sở VHTT phối hợp chặt chẽ với bộ và các đơn vị kiểm tra các điểm thi đấu, cơ sở vật chất chuẩn bị sẵn sàng cho phiên họp của trưởng đoàn các nước gắn với việc thông tin quảng bá các địa điểm thi đấu. Đề xuất Bộ tiếp tục có những hướng dẫn nhất quán từ Trung ương tới địa phương để thuận tiện cho việc triển khai ở cơ sở; có hướng dẫn cụ thể về cơ sở vật chất các điểm; có tiến độ, thời gian cụ thể với các công việc cần phối hợp giữa 2 bên.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND TP nêu rõ, các đơn vị của thành phố phải có thời hạn cụ thể của từng nhiệm vụ, với tinh thần cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Đồng thời đặc biệt nhấn mạnh công tác quảng bá du lịch, xúc tiến thương mại và yêu cầu cần phải có các chuỗi hoạt động theo các mốc đếm ngược tới SEA Games 31 và đề nghị các sự kiện cần phải gắn kết với nhau để tạo thành các chuỗi sự kiện…

Thanh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *