Gia đình

Hà Nội: Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-SVHTT ngày 24/02/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về công tác quản lý nhà nước về gia đình năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6) năm 2023.

Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

Với chủ đề, “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng”, Hà Nội sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với nội dung phổ biến, triển khai thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình như: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình; Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực trong gia đình; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Các cơ quan truyền thông đại chúng ưu tiên thời lượng, tăng tần xuất tin, bài, phóng sự và tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; quyền, nghĩa vụ của người bị bạo lực gia đình, người có hành vi bạo lực gia đình, các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ người bị bạo lực gia đình, phát sóng các clip, phóng sự tuyên truyền, các thông điệp truyền thông về xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình.

Nội dung được tuyên truyền thông qua việc tổ chức các hội thảo, hội thi, hội diễn, hội nghị, gặp mặt, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề; tập huấn; tuyên truyền cổ động trực quan, treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền theo chủ đề tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư… Thực hiện bữa cơm gia đình vào thứ Tư ngày 28/6/2023 (Ngày Gia đình Việt Nam).

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương các Gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2023 trong các lĩnh vực hoạt động văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao, phát triển kinh tế, hoạt động nhân đạo, từ thiện trên địa bàn Thành phố; Tổ chức giải Cầu lông gia đình Hà Nội năm 2023; Trưng bày sách chuyên đề “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng”; Tổ chức Lễ phát động, tọa đàm, nói chuyện về phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới trong gia đình.

Sở Văn hoá và Thể thao đề nghị UBND quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tế tại địa phương xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6) năm 2023. Thực hiện các nội dung tuyên truyền về chủ đề “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng” , vận động tổ chức thực hiện bữa cơm gia đình vào ngày 28/6/2023; khuyến khích Nhân dân tham gia giải Cầu lông gia đình.

Thông qua các hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội về vị trí, vai trò của công tác gia đình đối với sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng xã hội, nòng cốt là xây dựng văn hóa gia đình hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; thực hiện bình đẳng giới trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực từng bước giảm dần số vụ bạo lực gia đình, kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực gia đình. Tôn vinh giá trị truyền thống nhăn văn sâu sắc của Gia đình Việt Nam; biểu dương các tập thể, gia đình có thành tích trong quá trình triển khai thực hiện công tác gia đình; khuyến khích động viên các gia đình tham gia rèn luyện, học tập góp phần xây dựng gia đình văn hóa, xã hội văn minh,

Lệ Quyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *