Các loại hình khác

Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa kỷ niệm các ngày lễ lớn

​KTĐT – TP Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa chào mừng 38 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2013) và 127 năm ngày Quốc tế lao động.

Nội dung bao gồm: Tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại khu vực đền Bà Kiệu, các khu vực công cộng tại các quận, huyện, thị xã; Tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật, mỹ thuật về chiến thắng lịch sử 30/4/1975; Tôn tạo, trùng tu, phát huy tác dụng các di tích lịch sử văn hoá, di tích cách mạng – kháng chiến của Thành phố; Tổ chức các hoạt động gặp mặt, giáo dục truyền thống tại cơ sở; gắn biển các di tích lịch sử văn hoá, cách mạng kháng chiến.
 
 
 Phố phường Hà Nội rực rỡ trong dịp lễ. Ảnh minh hoạ
 
Trọng tâm các hoạt động chào mừng kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh như UBND TP Hà Nội phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Liên hoan tiếng hát “Làng Sen” vào dịp 19/5/2013; Phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá VIII) về xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại khu vực đền Bà Kiệu, các khu vực công cộng tại các quận, huyện, thị xã; Tổ chức Hội chợ du lịch Quốc tế Việt Nam – Hà Nội 2013; Công chiếu phim tài liệu, xuất bản sách, ảnh, các ấn phẩm khác về Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Thành uỷ, HĐND, UBND TP giao, đồng thời thực hiện các nội dung cụ thể được giao trong kế hoạch để đảm bảo việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm đạt hiệu quả thiết thực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *