Tin ngành

Hà Nội trang trí tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ

Thiết thực kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2020), Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan nhằm tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo quần chúng nhân dân về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt quan tâm đến thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Theo đó, Hà Nội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại khu vực nội thành, khu vực trung tâm thành phố, các trục đường chính, bao gồm: Trang trí các cụm panô cố định, cụm panô 2 mặt; Trang trí panô tại trụ sở các cơ quan: Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các trụ sở liên quan.  Trang trí hệ thống băng rôn dọc các tuyến đường chính và khu vực trung tâm thành phố. Trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ và hồng kỳ tại hệ thống cột trước khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, UBND thành phố và Ngân hàng Nhà nước.

Tại cấp cơ sở, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch của Thành phố và hướng dẫn của Sở VHTT, chỉ đạo Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đảm bảo đồng bộ, đúng tiến độ. Đẩy mạnh công tác trang trí, tuyên truyền hướng đến mục tiêu quan tâm tốt hơn đời sống, vật chất tinh thần đối với NCC, đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố với nhiều hình thức phong phú như: Lắp dựng các cụm panô, trang trí băng rôn dọc, biểu ngữ theo nội dung, maket đã được các cấp phê duyệt….Tổ chức trưng bày phòng truyền thống và triển lãm tranh, ảnh tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ;  Đài truyền thanh cơ sở tăng cường tin, bài, thời lượng phát thanh tuyên truyền. Các đội tuyên truyền lưu động tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động, biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân địa phương.

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan sẽ diễn ra từ ngày 17/7 đến ngày 28/7/2020.

Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *