Tin ngành

Hà Nội trang trí tuyên truyền kỷ niệm 20 năm đón nhận danh hiệu “Thành phố vì Hòa bình”

Các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan sẽ được triển khai từ ngày 10/7 đến ngày 18/7/2019.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 270/KH-SVHTT, ngày 08/7/2019 về việc tổ chức các hoạt động trang trí tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành phố Hà Nội đón nhận danh hiệu “Thành phố vì Hòa bình”. Các hoạt động tuyên truyền sẽ diễn ra từ ngày 10/7 đến ngày 18/7/2019.

Theo đó, Hà Nội sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan tại các trục đường, tuyến phố chính và khu vực diễn ra lễ mít tinh với nhiều hình thức đa dạng như: Trang trí hệ thống pa-nô cố định, các cụm pa-nô 2 mặt, 3 mặt; Trang trí trụ sở các cơ quan: Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Thông tin Triển lãm, Nhà Triển lãm thành phố. Trang trí băng rôn dọc các tuyến đường chính và khu vực trung tâm thành phố. Trang trí Quốc kỳ và cờ hòa bình tại hệ thống cột cờ trước khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, UBND thành phố và Ngân hàng Nhà nước. Duy trì trang trí chiếu sáng tại các đảo giao thông phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, trụ sở Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước. Trang trí giá cờ xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ. Trang trí khánh tiết phục vụ Lễ mít tinh. Huy động hệ thống bảng, biển quảng cáo, màn hình Led tuyên truyền phục vụ ngày kỷ niệm. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tổ chức triển lãm trưng bày chuyên đề: “Vì một Hà Nội thanh lịch, văn minh” tại Nhà Triển lãm 45 Tràng Tiền. Tổ chức triển lãm ảnh tại khu vực Nhà Bát giác phía sau vườn hoa Lý Thái Tổ… nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô và các tỉnh, thành cả nước cùng bạn bè quốc tế cả nước về ý nghĩa to lớn  của danh hiệu Thành phố vì hòa bình. Giới thiệu và quảng bá về văn hóa, con người Hà Nội, khơi dậy niềm tự hào của nhân dân Thủ đô về Thành phố vì hòa bình, cùng nhau xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị danh hiệu, hướng tới xây dựng Thành phố sáng tạo, thông minh, xanh, sạch, đẹp.

Tại cấp cơ sở, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các quận, huyện, thị xã căn cứ vào nội dung kế hoạch, tình hình thực tế tại địa phương tham mưu  UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án triển khai cụ thể tại cơ sở. Đẩy mạnh trang trí cổ động trực quan bằng nhiều hình thức như: Trang trí cụm pa-nô, băng rôn dọc, biểu ngữ, tập trung thực hiện tại các khu vực trung tâm địa bàn, các tuyến đường chính, trụ sở các công sở, cơ quan, xí nghiệp, trường học, các điểm Văn hoá công cộng, nơi đông người qua lại. Đài phát thanh cơ sở tăng cường tin bài, thời lượng phát thanh tuyên truyền phục vụ ngày lễ kỷ niệm, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Phương Uyên

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *