Tiêu điểm Hà Nội

Hà Nội triển khai hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2023

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin về Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023 đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị.

Thực hiện Công văn số 151/MT-SKHC ngày 13/04/2023 của Cục Quản lý Môi trường Y tế về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2023, Công văn số 1022/UBND-ĐT ngày 10/4/2023 của UBND Thành phố về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2023, Công văn số 2534/SXD-HT ngày 18/4/2023 của Sở Xây dựng về việc triển khai Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2023, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2023; tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, duy tu bảo dưỡng các công trình cấp nước, vệ sinh xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn. Tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt tại các trạm cấp nước, đặc biệt tại các công trình cấp nước nông thôn trên địa bàn được phân cấp, yêu cầu các cơ quan quản lý tổng vệ sinh, duy tu bảo dưỡng trạm cấp nước; kiểm tra giám sát các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại các khu vực công cộng, giám sát hướng dẫn sử dụng nguồn nước hộ gia đình và sử dụng nhà tiêu hợp lý…

(Minh họa)

Cùng với đó, tổ chức truyền thông trực tiếp hoặc trực tuyến về xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa, vệ sinh môi trường, nguồn nước nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền, hướng dẫn người dân về các biện pháp xử lý, trữ nước, sử dụng nước an toàn cho gia đình, đặc biệt là ở những khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt. Đối với các trường học, có thể lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin về các nội dung văn bản của Thành phố đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị về Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023 với chủ đề “Nước an toàn và đầy đủ cho mọi người” với nội dung về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, vệ sinh cá nhân ở địa phương trong điều kiện đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử Sở; đồng thời thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan theo đề nghị của Sở Xây dựng Hà Nội.

 

Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *