Văn hóa cơ sở

Hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH ở huyện Đông Anh

Nhiều năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) đã được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể huyện Đông Anh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực trong xây dựng và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Hàng năm BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH của huyện và các xã, thị trấn được kiện toàn. Ngành VHTT với chức năng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đã phối hợp với Ủy ban MTTQ triển khai cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hoạt động trong công tác đăng ký các danh hiệu Văn hóa, đồng thời hướng dẫn các BCĐ cơ sở tổ chức đăng ký, bình xét các danh hiệu Văn hóa đúng quy trình.`

Phong trào TDĐKXDĐSVH của Đông Anh nhiều năm qua được triển khai tốt là do huyện đã luôn chú trọng đến công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về hiệu quả của việc xây dựng đời sống văn hóa, trọng tâm là phong trào TDĐKXDĐSVH.

Huyện coi việc xây dựng các mô hình văn hóa như xây dựng gia đình văn hóa, TDP văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa là nhiệm vụ quan trọng. Trong xây dựng gia đình văn hóa, Đông Anh coi đây là nền tảng quan trọng để hình thành và xây dựng môi trường văn hóa, làm cơ sở cho việc xây dựng TDP văn hóa. Nội dung xây dựng gia đình văn hóa được huyện Đông Anh kết hợp với các phong trào xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Phong trào xây dựng TDP Văn hóa được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Các TDP đã thực hiện nghiêm túc việc đăng ký xây dựng TDP Văn hóa trên cơ sở bám sát các tiêu chí của thành phố và huyện. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Văn hóa được gắn với thực hiện các tiêu chí, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị như: Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Các thiết chế văn hóa – thể thao được Đông Anh hoàn thiện theo quy định đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện toàn huyện có 100% số thôn, làng có nhà văn hóa, điểm vui chơi công cộng, 50% số xã có Trung tâm Văn hóa thể thao đạt chuẩn. Bên cạnh đó, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng Đông Anh thành miền quê đáng sống và đưa Đông Anh thành quận trong năm 2020 đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Năm 2019, số hộ gia đình thường xuyên tập luyện TDTT của Đông Anh đạt 35,7%; số hộ được công nhận danh hiệu gia đình Văn hoá đạt 93,7%; tỷ lệ Làng văn hoá, TDP Văn hoá, xã đạt chuẩn Văn hoá đạt 95%; có 76% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được xét công nhận danh hiệu Văn hoá. 100% các trường trong huyện thực hiện chương trình “Giáo dục nếp sống văn minh, thanh lịch”, “Lịch sử văn hoá và cách mạng huyện Đông Anh”. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được được triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Từ năm 2015 – 2019, huyện Đông Anh đã có nhiều mô hình cưới mới như: Tổ chức tiệc trà, trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại trụ sở UBND xã, đặt hoa tại Đài tưởng niệm liệt sĩ, báo hỷ sau cưới, không thách cưới bằng tiền mặt, lễ vật không cầu kỳ; tỷ lệ hỏa táng là 89,3%, vượt chỉ tiêu giao 14,3%, cao nhất thành phố; 100% nghĩa trang nhân dân được chỉnh trang …

Trung tâm Văn hóa xã Nguyên Khê.

        Năm 2019, BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện Đông Anh đã khen thưởng 34 tập thể xuất sắc trong phong trào và khen thưởng 74 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ giai đoạn 2008-2018.

 

Khen thưởng các tập thể trong việc thực hiện việc tang văn minh ở huyện Đông Anh

Có thể khẳng định, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Đông Anh đã tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững an ninh trật tự, an toàn ở địa phương.

Thanh Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *