Xin tổ chức tập huấn hỗ trợ kiến thức giảng dạy môn boxing cho các huấn luyện viên đã có bằng

Câu hỏi:

Xin hỏi: Chúng tôi là công ty cổ phần thương mại dịch vụ thể thao muốn xin tổ chức tập huấn hỗ trợ kiến thức giảng dạy cho các huấn luyện viên đã có bằng võ thuật (là huấn luyện viên của công ty) thì phải làm các thủ tục gì

Được hỏi bởi Hoàng đình minh
Trả lời:

Sở Văn hóa và Thể thao trả lời công dân như sau:

– Công ty cổ phần thương mại dịch vụ thể thao thực hiện theo Thông tư số 13/2018/TT-BVHTTDL ngày 08/02/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
– Liên hệ với Liên đoàn Quyền anh Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
Trân trọng./.