ĐẤT CÓ NHÀ Ở. NẰM TRONG KHU DÂN CƯ.THUỘC KHU VỰC 2 DI TÍCH.CÓ ĐƯỢC MUA BÁN VÀ XÂY DỰNG NHÀ Ở KHÔNG.

Câu hỏi:

NHÀ EM CÓ DIỆN TÍCH ĐẤT 1300M2 .NẰM TRONG KHU DÂN CƯ.THUỘC VÒNG 2 DI TÍCH.CÓ THẺ ĐỎ. MỤC ĐÍCH SỬ ĐỤNG LÀ ĐẤT Ở LÂU DÀI.THÌ CÓ QUYỀN ĐƯỢC MUA BÁN VS XÂY DỰNG NHÀ Ở KHÔNG. EM XIN CẢM ƠN.

Được hỏi bởi NGUYỄN HOÀNG LONG
Trả lời:

bộ phận quản trị công đã chuyển câu hỏi đến đơn vị liên quan. trân trọng!