Quảng cáo có sử dụng thuật ngữ “số một”

Câu hỏi:

Kính gửi Quý Sở,
Công ty tôi dự định thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông (xe ô tô) với nội dung có sử dụng cụm từ “số một”.
Theo tôi được biết để sử dụng cụm từ này trên phương tiện quảng cáo công ty tôi cần có tài liệu hợp pháp theo quy định tại Điều 2, Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL. Các tài liệu Hợp pháp theo Thông tư này bao gồm: 1. Kết quả khảo sát thị trường của các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp có chức năng nghiên cứu thị trường; 2. Giấy chứng nhận hoặc các giấy tờ tương tự tại các cuộc thi, triển lãm có quy mô khu vực hoặc toàn quốc bình chọn và công nhận các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đó là “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc các từ ngữ có ý nghĩa tương tự. Vậy tôi muốn hỏi:
– Chúng tôi cần có tất cả các tài liệu số (1) và (2) nói trên hay chỉ cần một trong hai loại tài liệu số (1) hoặc số (2)?
– Công ty tôi có cần thực hiện thủ tục pháp lý nào trước khi thực hiện quảng cáo với nội dung có sử dụng cụm từ “số một” như trên không? Vì theo tôi được biết thủ tục thẩm định sản phẩm quảng cáo theo Điều 3 Thông tư 10 chỉ áp dụng khi doanh nghiệp có yêu cầu chứ không phải là thủ tục bắt buộc.
Rất mong sớm nhận được phúc đáp từ Quý Sở về vấn đề này.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Được hỏi bởi Nguyễn Quỳnh Hoa
Trả lời:
Sở Văn hóa và Thể thao trả lời công dân như sau:
– Quảng cáo trên phương tiện giao thông (xe ô tô) với nội dung có sử dụng cụm từ “số một”, đơn vị cần có đầy đủ các loại giấy tờ được quy định tại Khoản 1, Điều 2, Thông tư số 10/TT-BVHTTDL, ngày 06/12/2013.
– Khi đơn vị thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, cần tuân thủ quya định tại Điều 32 Luật Quảng cáo và Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND, ngày 20/01/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố.
Trân trọng!