Tiêu chuẩn nước bể bơi

Câu hỏi:

Kính chào anh/chị.
Tôi muốn hỏi tiêu chuẩn quy định hiện hành đối với nước bể bơi, các chỉ tiêu cụ thể và tần suất phân tích.
Rất mong nhận được phản hồi của anh/chị.
Cảm ơn anh/chị.

Được hỏi bởi Pham Hanh
Trả lời:

Sở Văn hóa và Thể thao trả lời câu hỏi của công dân như sau:

Tiêu chuẩn nước bể bơi được áp dụng theo Nghị định số 106/2016/NĐ-CP điều 7, khoản 3, điểm b.  Nước trong bể bơi đáp ứng mức giới hạn chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt thông thường đã được công bố.
Tại Quyết định số 3313/QĐ-BVHTTDL một số nội dung hết hiệu lực trong Thông tư 02/2011/TT-BVHTTDL nhưđiểm b khoản 8 điều 4; khoản 10 điều 4; gạch đầu dòng thứ 1 và 3 điểm a khoản 1 điều 6;  đoạn thứ 1 khoản 2 điều 6 và khoản 3 điều 6). Những nội dung này không liên quan đến chất lượng nước.

Trân trọng!