Tin tức - Sự kiện

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW 8 khóa XII của Đảng và Học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Chiều 17/1, tại Trung tâm HL và TĐ TDTT Hà Nội, Đảng ủy Sở VHTT Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW 8, khóa XII của Đảng, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2019 và tổng kết công tác Đảng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 2019.
T

Đồng chí Tô Văn Động, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội báo cáo các nội dung học tập và quán triệt các Nghị quyết tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị là toàn thể Ban Giám đốc, cán bộ, Đảng viên và quần chúng ưu tú của Sở VHTT Hà Nội và các đoàn thể, đơn vị trực thuộc Sở. Mở đầu Hội nghị, đồng chí Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở, Phó Bí thư Đảng ủy Sở báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018. Tiếp đó, Hội nghị đã nghe đồng chí Tô Văn Động, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội báo cáo các nội dung chính gồm:
Quán triệt Hội nghị TW 8 khóa XII của Đảng với các nội dung cơ bản của: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37 – KL/TW ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019. Trong đó nổi bật là nội dung “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phó Bí thư, Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Trần Thị Vân Anh báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018 tại Hội nghị

Sự tham gia đầy đủ và nghiêm túc của toàn thể cán bộ, Đảng viên, quần chúng ưu tú của Sở VHTT Hà Nội và các đoàn thể, đơn vị trực thuộc Sở cùng sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức đã góp phần mang lại thành công chung cho Hội nghị.

PV

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *