Nếp Sống văn hoá

Hội thi “Tổ trưởng dân phố thân thiện” TP Hà Nội lần thứ II bước vào vòng Chung khảo

Hội thi “Tổ trưởng dân phố thân thiện” thành phố Hà Nội, lần thứ II – năm 2021 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức đang bước vào vòng thi Chung khảo và lấy ý kiến bình chọn tại địa chỉ http://totruongdanphothanthien2021.hanoi.gov.vn.

Với mục đích nâng cao vị trí, vai trò của Tổ trưởng tổ dân phố, củng cố kiến thức, kỹ năng trong triển khai tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội thi “Tổ trưởng dân phố thân thiện” thành phố Hà Nội, lần thứ II – năm 2021.

Hội thi là dịp khẳng định vị trí, vai trò của Tổ trưởng tổ dân phố.

Hội thi cũng là dịp thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể… đối với đội ngũ cán bộ làm công tác phong trào ở cơ sở, động viên, khích lệ gắn bó mật thiết với phong trào, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở địa phương… Đồng thời cũng tạo cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.
Nội dung hội thi tập trung vào kiến thức hiểu biết, kỹ năng trong triển khai tổ chức và thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện quy ước hương ước, quy tắc ứng xử… và kỹ năng ứng xử, xử lý các tỉnh huống trong triển khai các nội dung phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở cũng như khả năng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào ở địa phương.
Hội thi được tổ chức qua 02 vòng: Sơ loại và Chung khảo. Tại vòng Chung khảo, thí sinh tham gia dàn dựng 01 video clip thời lượng không quá 15 phút, gồm 3 phần: Giới thiệu, Năng khiếu và Thuyết trình. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo tổ chức chấm điểm video clip, đăng tải công khai kết quả trên website hội thi tại địa chỉ http://totruongdanphothanthien2021.hanoi.gov.vn lấy ý kiến bình chọn, quy đổi điểm để cộng vào tổng điểm do Ban Giám khảo chấm cho 03 thí sinh có lượt bình chọn nhiều nhất.
Cơ cấu giải thưởng Hội thi gồm: 01 giải đặc biệt; 01 giải Nhất; 02 Giải Nhì; 03 Giải Ba; 05 giải Khuyến khích và 03 giải phụ gồm: Giải thí sinh có phẩn thể hiện năng khiếu xuất sắc, Giải thí sinh có phần thi hung biện xuất sắc và Giải thí sinh có lượt bình chọn nhiều nhất. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 05 giải Phong trào cho 05 đơn vị triển khai tốt Hội thi ở cơ sở.
Kết quả Chung cuộc Hội thi “Tổ trưởng dân phố thân thiện” thành phố Hà Nội, lần thứ II – năm 2021 dự kiến được công bố vào ngày 30/12/2021.

Bình Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *