Gia đình

Hướng dẫn sử dụng Khẩu hiểu tuyên truyền Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II-2013

​(VP) – Ngày 11/12, Bộ VHTTDL đã ban hành Văn bản số 4522/BVHTTDL-VHCS hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội, Sở VHTTDL thành phố Hà Nội sử dụng Khẩu hiểu tuyên truyền Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II-2013.

​Để thực hiện công tác tuyên truyền tổ chức Hội nghị, đề nghị các đơn vị sử dung Khẩu hiệu tuyên truyền với nội dung như sau:

Nhiệt liệt chào mừng đại biểu về dự Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II-năm 2013;

Nhiệt liệt chào mừng Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II-năm 2013;

“Xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt” (Lời Hồ Chủ Tịch);

Gìn giữ và phát huy những đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt Nam;

Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội;

Xây dựng gia đình văn hóa là góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc;

Xây dựng gia đình văn hóa là thiết thực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện để công tác tuyên truyền Hội nghị đạt kết quả tốt.

HCTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *