Văn hóa cơ sở

Huyện Đan Phượng kiểm tra, xét công nhận các danh hiệu văn hoá năm 2019

Từ ngày 3/12 đến ngày 15/12/2019, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Đan Phượng thành lập 3 đoàn kiểm tra xét công nhận danh hiệu văn hóa năm 2019 tại 37 làng, cụm dân cư, tổ dân phố; 2 xã và 14 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Nội dung kiểm tra, đánh giá căn cứ theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 19/7/2018 của Chính phủ, Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/09/2014 và Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế công tác triển khai thực hiện và kết quả đạt được trong quá trình xây dựng các danh hiệu văn hóa tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Liên Hà.

Qua kiểm tra, các đoàn đánh giá cao nỗ lực của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong xây dựng danh hiệu văn hóa, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể. Từ thực tế tồn tại, hạn chế, các đoàn đề nghị Ban Chỉ đạo xã, thôn tiếp tục chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa tại cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, giữ gìn an ninh trật tự, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Cụm dân cư số 2, xã Thọ Xuân.

Việc kiểm tra xét công nhận các danh hiệu văn hóa của các đoàn sẽ hoàn thành trước ngày 15/12/2019. Sau đợt kiểm tra, Ban Chỉ đạo huyện sẽ họp, thống nhất kết quả kiểm tra để trình UBND huyện xem xét, ra quyết định công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2019.

                                                                                              Nguyễn Bền 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *