Quy tắc ứng xử

Huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị tập huấn về nâng cao hiệu quả thực hiện quy tắc ứng xử năm 2020

Ngày 11/7, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đông Anh, UBND huyện Đông Anh tổ chức hội nghị tập huấn về nâng cao hiệu quả thực hiện Quy tắc ứng xử năm 2020.

Tham gia buổi tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung trong Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thông qua buổi tập huấn giúp các học viên nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong giao tiếp, nắm chắc các văn bản vi phạm pháp luật về thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố.

Vĩnh Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *