Thể Thao

Huyện Đông Anh: Triển khai kế hoạch tổ chức phổ cập bơi, phòng chống tai nạn sông nước cho trẻ em năm 2022

Theo đó, huyện Đông Anh sẽ tổ chức các lớp phổ cập bơi cho học sinh chưa biết bơi, mỗi lớp có 50 học sinh tham gia. Các lớp sẽ học bơi sẽ dạy học sinh kỹ thuật bơi ếch và kỹ thuật bơi trườn sấp.

Với mục tiêu đẩy mạnh công tác phổ cập bơi, phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh trong dịp nghỉ hè, vừa qua UBND huyện Đông Anh đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về việc tổ chức lớp phổ cập bơi, phòng chống tai nạn sông nước cho trẻ em huyện Đông Anh năm 2022, nhằm nâng cao năng lực phòng, chống tai nạn sông nước cho học sinh.

Hằng năm, huyện Đông Anh đều tổ chức các lớp phổ cập bơi cho học sinh

       Theo đó, huyện Đông Anh sẽ tổ chức các lớp phổ cập bơi cho học sinh chưa biết bơi, mỗi lớp có 50 học sinh tham gia. Các lớp sẽ học bơi sẽ dạy học sinh kỹ thuật bơi ếch và kỹ thuật bơi trườn sấp. Kết thúc khóa học  có kiểm tra, đánh giá chất lượng bơi cự ly 30m. Thời gian triển khai, thực hiện từ tháng 4 -7/2022. Dự kiến địa điểm tổ chức lớp dạy bơi ở trường THCS xã Kim Nỗ.

Nhiều xã của huyện Đông Anh đã xây dựng  các bể bơi, tạo điều kiện cho trẻ em bơi lội

     Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao (VHTTTT) huyện Đông Anh là đơn vị thường trực, phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo huyện chỉ đạo các trường THCS triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Trung tâm VHTTTT có nhiệm vụ xây dựng lịch luyện tập cụ thể cho từng lớp; bố trí giáo viên, huấn luyện viên, lực lượng y tế, cứu hộ từng buổi học; chịu trách nhiệm về trang trí, tuyên truyền…Phòng GDĐT chịu trách nhiệm chỉ đạo các trường cử học sinh tham gia các lớp học bơi; xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia các lớp học. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và khuyến khích các em học sinh tham gia các lớp phổ cập bơi, phòng, chống tai nạn sông nước.

Kinh phí tổ chức lớp phổ cập bơi, phòng chống tai nạn sông nước cho trẻ em huyện Đông Anh năm 2022 được lấy từ nguồn ngân sách huyện.

Quỳnh Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *