Quy tắc ứng xử

Huyện Thường Tín đẩy mạnh thực hiện 3 mô hình tuyên truyền 2 bộ Quy tắc ứng xử của thành phố

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả hai bộ Quy tắc ứng xử của thành phố cũng như hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc tổ chức thực hiện các mô hình tuyên truyền hai bộ Quy tắc ứng xử, huyện Thường Tín vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện các mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện Thường Tín.

Theo đó, năm 2020, huyện Thường Tín tiếp tục triển khai trên toàn huyện thực hiện 3 mô hình: Mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp; mô hình đoàn xe tuyên truyền lưu động về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành luật giao thông và mô hình hướng dẫn nhân dân chấp hành luật giao thông, thân thiện, nhường nhịn khi có va chạm trên đường.

Để triển khai mô  hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, huyện đã giao Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ chủ trì triển khai thực hiện mô hình: Tổ chức ra quân dọn vệ sinh cơ quan vào chiều thứ 6 hàng tuần; trồng cây xanh trong phòng làm việc, trồng hoa ở ban công, hành lang và sân vườn cơ quan. Các cơ quan, đơn vị được giao tổ chức đánh giá kết quả thực hiện mô hình thông qua hội nghị đánh giá cán bộ, công chức hàng tháng.

Mô hình Đoàn xe tuyên truyền lưu động về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành Luật giao thông có quy mô tối thiểu 20 xe máy, 30 xe đạp. Đoàn xe được trang trí các decal, in bạt nội dung Quy tắc ứng xử nơi công cộng diễu hành trên các tuyến đường, tuyến phố chính. Có thể lồng ghép tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô.

Mỗi đoàn xe tuyên truyền lưu động có ít nhất 20 xe máy, 30 xe đạp tuyên truyền các nội dung Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Để thực hiện mô hình hướng dẫn nhân dân chấp hành Luật Giao thông, thân thiện, nhường nhịn khi có va chạm trên đường, huyện tăng cường các hình thức tuyên truyền tại các điểm nút giao thông, các chốt tín hiệu giao thông; tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh tại các điểm nút giao thông; tuyên truyền cổ động trực quan tại khu vực trung tâm huyện; đưa nội dung tuyên truyền vào các buổi học ngoại khóa của học sinh…

Trước đó, năm 2019, huyện đã triển khai mô hình Bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp tại UBND xã Minh Cường; mô hình xây dựng trường học thân thiện, nói lời hay, làm việc tốt, cảnh quan đẹp tại trường THCS Nguyễn Trãi A và mô hình thôn, tổ dân phố không tệ nạn xã hội, môi trường xanh sạch đẹp tại xã Hồng Vân. Các mô  hình này đã đạt được kết quả tích cực, được nhân dân ghi nhận.

Với việc tiếp tục triển khai thực hiện 3 mô hình năm 2020, huyện Thường Tín mong muốn đưa 2 Bộ Quy tắc ứng xử thấm sâu hơn vào đời sống, góp phần giữ gìn và phát triển những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, hướng tới mục tiêu xây dựng người Hà Nội, người Thường Tín thanh lịch, văn minh; Từng bước đưa Quy tắc ứng xử  trở thành nền nếp trong đời sống nhân dân; Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động “Kỷ cương – Trách nhiệm – Tận tình – Thân thiện”, xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng…

Nguyễn Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *