Hà Nội đẹp

Huyện Thường Tín: Hiệu quả từ phong trào “Ngày thứ Bảy xanh”

“Ngày thứ Bảy xanh” đã tạo ra sự thay đổi tích cực trong bảo vệ, giữ gìn môi trường sống, tạo dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân cũng như hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn  mới.

Nhiều năm qua, song song với phát triển kinh tế, huyện Thường Tín rất quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thường Tín luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.  Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng, xã, thị trấn tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về môi trường. Nhờ các biện pháp đồng bộ đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường.

Đoàn viên,thanh niên tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường

Công tác bảo vệ môi trường đã nhận được sự  vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể trên địa bàn huyện với nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, trong đó có phong trào “Ngày thứ Bảy xanh”. Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của Nhân dân trong việc bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp, trong thời gian qua, vào ngày thứ Bảy hàng tuần, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực ra quân quân tổng vệ sinh môi trường. Tại các trục đường giao thông, Nhà Văn hóa, trường học, trụ sở các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện, cán bộ và Nhân dân đã nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động thiết thực: Quét dọn, thu gom rác thải; phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy, nạo vét ao, hồ, kênh mương, hệ thống thoát nước; trồng bổ sung, chăm sóc các cây hoa dọc các tuyến đường giao thông, các khu vực công cộng; cắt tỉa cây xanh ảnh hưởng hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường; chỉnh trang giá treo cờ Tổ quốc…

“Ngày thứ Bảy xanh” đã góp phần tạo nên nhiều tuyến đường hoa, nhiều khu dân cư xanh, sạch, đẹp

Với sự tham gia tích cực, gương mẫu của các cán bộ cơ sở, sự hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân, đến nay, “Ngày thứ Bảy xanh” đã được duy trì đều đặn, tạo thành nền nếp. Phong trào tổng vệ sinh môi trường hàng tuần vào sáng thứ Bảy trên địa bàn huyện đã tạo ra sự thay đổi tích cực trong bảo vệ, giữ gìn môi trường sống, tạo dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân cũng như hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn  mới.

Nhiều năm qua, phong trào “Ngày thứ Bảy xanh” đã phát huy hiệu quả.  Thông qua phong trào đã có tác dụng phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tạo bộ mặt khang trang cho đô thị, đường liên xã, liên thôn, chung tay giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường,  góp phần xây dựng địa phương, xây dựng huyện ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ngọc Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *