Tin tức - Sự kiện

Huyện Úng Hòa với Chương trình 04- CTr/TU của Thành ủy Hà Nội

Thực hiện Chương trình số 04- CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020”, Huyện ủy Úng Hòa đã tổ chức quán triệt và […]

Thực hiện Chương trình số 04- CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020”, Huyện ủy Úng Hòa đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình 04-CTr/TU ; Bám sát nội dung chương trình, xác định các nhiệm vụ, đề án, dự án cơ chế chính sách để tổ chức thực hiện Chương trình;  Phân công rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan, đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình 04-CTr/TU.

          Theo đánh giá của huyện ủy, trong thời gian qua sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế trên địa bàn huyện Ứng Hòa có nhiều chuyển biến tích cực, công tác quản lý nhà nước về văn hóa có nhiều tiến bộ, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội.

           Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã thực sự phát huy hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu. Thành công của phong trào đã tạo bầu không khí dân chủ, đoàn kết trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới và nếp sống thanh lịch văn minh. Phần lớn nhân dân, cán bộ đã nâng cao nhận thức về ý nghĩa phong trào cũng như ý thức tự giác và vai trò tự quản của các khu dân cư trong việc xây dựng, giữ gìn và phát huy danh hiệu văn hóa. Toàn huyện có 73% số làng, tổ dân phố đạt và giữ danh hiệu văn hóa (chiếm tỷ lệ 72,7%). 77/151 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 51%.  Hiệu quả của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã nhân lên nhiều giá trị văn hóa tốt đẹp trong đời sống cộng đồng dân cư. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được quan tâm và hoạt động tích cực. Công tác bảo tồn các di tích lịch sử được tăng cường đầu tư, năm 2015, toàn huyện có 102/143 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, 147/443 di tích được xếp hạng. Trong 5 năm, đã trùng tu tôn tạo được 11 di tích với tổng kinh phí gần 42 triệu đồng.

1

Lãnh đạo huyện trao quà cho các đôi trong lễ cưới tập thể

           Công tác giáo dục và đào tạo được huyện tiếp tục phát triển toàn diện cả về quy mô và chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu học tập của nhân dân, chất lượng giáo dục đại trà được củng cố và tiến bộ, chất lượng thi đỗ đầu cấp và các trường đại học cao đẳng ngày càng tăng; đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý được nâng lên, 100% giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn; cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư, toàn huyện đã có 44 trường đạt chuẩn quốc gia đạt 48,8%. Hiện nay, số  giường bệnh/vạn dân là 22,5 giường; số bác sỹ/vạn dân đạt 6,5 bác sỹ. Mạng lưới y tế cơ sở và y  tế dự phòng được củng cố kiện toàn, 24/29 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia về y tế mới; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 0,95%, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn 11,85%…

          Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện phấn đấu trên 90% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa; trên 85% làng, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu làng, tổ dân phố văn hóa; trên 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; 70 đến 72% khu dân cư văn hóa; 85% xã, thị trấn có trung tâm văn hóa; 100% thôn, khu dân cư có điểm tập luyện thể dục thể thao theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới; 95% xã, thị trấn đạt các tiêu chuẩn về tổ chức hoạt động và tiêu chí của trung tâm văn hóa, thể thao, tỷ lệ người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 42% dân số. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt trên 80%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, giải quyết việc làm mới cho khoảng 16 nghìn lao động, giảm lệ hộ nghèo dưới 2%; 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế…

2

Tổ chức khám sức khỏe cho nhân dân

          Huyện ủy Ứng Hòa đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện, trong đó tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa, nhất là đối với các hoạt động dịch vụ văn hóa, quản lý các di tích; Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn; xây dựng và triển khai đề án nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; phát triển sự nghiệp thể dục thể thao huyện, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc người Ứng Hòa; Tiếp tục củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng mạng lưới y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chủ động kiểm soát và xử lý tốt tình hình dịch bệnh; đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

          Với sự vào cuộc của chính quyền, đoàn thể các cấp, sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân, chương trình đang được thực hiện tập trung, đồng bộ từ thành phố xuống cơ sở. Nhiều chủ trương đã đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo động lực quan trọng trong tiến trình xây dựng huyện Úng Hòa phát triển giàu đẹp, văn minh.

                                                                                      Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *