Di sản

Khai mạc triển lãm “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – Cuộc đời và sự nghiệp”

Hướng tới Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1/1/1914 – 1/1/2014), sáng ngày 19/12/2014 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức khai mạc Triển lãm “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – Cuộc đời và sự nghiệp”.


Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/nginx/domains/sovhtt.hanoi.gov.vn/public/wp-content/plugins/related-posts-for-wp/classes/class-post-link-manager.php on line 432

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /home/nginx/domains/sovhtt.hanoi.gov.vn/public/wp-content/plugins/related-posts-for-wp/classes/class-post-link-manager.php on line 432

Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /home/nginx/domains/sovhtt.hanoi.gov.vn/public/wp-content/plugins/related-posts-for-wp/classes/class-post-link-manager.php on line 436

Notice: Trying to get property 'post_content' of non-object in /home/nginx/domains/sovhtt.hanoi.gov.vn/public/wp-content/plugins/related-posts-for-wp/classes/class-post-link-manager.php on line 436

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/nginx/domains/sovhtt.hanoi.gov.vn/public/wp-content/plugins/related-posts-for-wp/classes/class-post-link-manager.php on line 437

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/nginx/domains/sovhtt.hanoi.gov.vn/public/wp-content/plugins/related-posts-for-wp/classes/class-post-link-manager.php on line 432

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /home/nginx/domains/sovhtt.hanoi.gov.vn/public/wp-content/plugins/related-posts-for-wp/classes/class-post-link-manager.php on line 432

Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /home/nginx/domains/sovhtt.hanoi.gov.vn/public/wp-content/plugins/related-posts-for-wp/classes/class-post-link-manager.php on line 436

Notice: Trying to get property 'post_content' of non-object in /home/nginx/domains/sovhtt.hanoi.gov.vn/public/wp-content/plugins/related-posts-for-wp/classes/class-post-link-manager.php on line 436

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/nginx/domains/sovhtt.hanoi.gov.vn/public/wp-content/plugins/related-posts-for-wp/classes/class-post-link-manager.php on line 437

Trong triển lãm, 103 ảnh, 43 hiện vật, cùng 11 tài liệu liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng được trưng bày, giới thiệu theo 4 chủ đề chính:

1 – Quê hương và tuổi thơ

2 – Nhà chính trị, quân sự lỗi lạc

3 – Vị đại tướng của nông dân

4 – Trọn nghĩa vẹn tình

Triển lãm đã giới thiệu được một cách khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, một nhân vật đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng lực lượng vũ trang Việt Nam cũng như xây dựng đất nước, đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước của dân tộc cho quần chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.​

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *