Sự kiện

Khai mạc Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Chiều 16/11, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức khai mạc Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đến dự lễ khai mạc có Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ông Phan Viết Lượng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội; Ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; các Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Tạ Quang Đông, Đoàn Văn Việt, Hoàng Đạo Cương và đại diện các Ban, bộ, ngành.

Khai mạc Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Ảnh: Quang Thái

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Sinh thời, Bác Hồ đã luôn nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước. Bác khẳng định: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích cuộc sống, loài người mới sáng tạo, phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật cũng như công cụ sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng toàn bộ sáng tạo phát minh đó là văn hóa”. Và cách đây 75 năm về trước, tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Bác tiếp tục khẳng định “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” giới thiệu tới đông đảo công chúng các nội dung cốt lõi về sự nghiệp phát triển văn hóa của dân tộc, tuyên truyền để người dân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước và từ nhận thức sẽ chuyển thành hành động, qua đó thiết thực triển khai một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế”.

Triển lãm cũng là một trong những nội dung ưu tiên thực hiện nhằm quảng bá về những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ và phát huy giữ gìn văn hóa của dân tộc Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra vào 24/11 tới .

Các đại biểu tham quan Triển lãm. Ảnh: Minh Khánh

Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” trưng bày, giới thiệu tới người xem 320 tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu, 123 tài liệu, hiện vật quý hiếm với sáu nội dung chuyên đề theo dòng chảy văn hóa từ truyền thống tới hiện đại:

Chuyên đề thứ nhất, Văn hóa Việt Nam trước năm 1930 giới thiệu khái quát sơ lược về lịch sử văn hóa Việt Nam qua những hình ảnh về quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông.

Chuyên đề 2, Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam, gồm những hình ảnh, hiện vật, tài liệu, thư, bản thảo, tác phẩm của Người về văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là sự quan tâm tới di sản văn hóa dân tộc của Người.

Chuyên đề 3, Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà Nước với sự nghiệp phát triển văn hóa, tập trung giới thiệu các văn bản, nghị quyết của Đảng về văn hóa qua các kỳ Đại hội Đảng. Trong đó, có bản Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ.

Chuyên đề 4, Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trưng bày các hình ảnh, tư liệu, hiện vật làm nổi bật những đóng góp của văn hóa nghệ thuật trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chuyên đề 5, Văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước làm nổi bật những thành tựu về lĩnh vực văn hóa, gia đình, du lịch và thể theo trong nước cùng các hoạt động quảng bá, giao lưu văn hóa Việt Nam tại nước ngoài.

Chuyên đề 6, Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, trưng bày ảnh, tư liệu và số liệu về Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc trong những năm vừa qua.

Triển lãm diễn ra trực tiếp trong 10 ngày từ ngày 16-27/11/2021 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, trưng bày trực tuyến trên website http://trienlamvhnt.vn từ ngày 16/11-31/12/2021.

H.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *