Quy tắc ứng xử

Kiểm tra việc thực hiện 02 Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn quận Thanh Xuân

Sáng ngày 22/11/2018, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức kiểm tra quận Thanh Xuân thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2018.

Đoàn kiểm tra thực tế tại UBND phường Thanh Xuân Trung, Nhà hội họp tổ dân phố số 9 (phường Thanh Xuân Trung) và tại UBND quận Thanh Xuân: các phòng làm việc, Bộ phận Một cửa và phòng tiếp công dân.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra Thành phố đã ghi nhận những chuyển biến tích cực trong ý thức kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong hoạt động công vụ và thực hiện các chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ phường đến quận; đánh giá cao sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 02 Bộ Quy tắc ứng xử.

Tại UBND quận Thanh Xuân, bảng Quy tắc ứng xử cũng được treo, dán tại những nơi dễ quan sát. Cán bộ, công chức bộ phận “một cửa” làm việc với thái độ niềm nở, tạo điều kiện tối đa để người dân đến làm thủ tục được nhanh nhất. Trong năm 2018, Quận ủy và UBND quận đã tổ chức 03 hội nghị quán triệt Quy tắc ứng xử tới 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các đơn vị thuộc UBND quận. Xác định đây là việc làm thường xuyên và lâu dài nhằm tạo sự đột phá về lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, phòng chống các hành vi quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc. Ngay từ đầu năm 2018, UBND quận đã tổ chức ký cam kết thực hiện kỷ cương hành chính và “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” tới 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc UBND quận. Bên cạnh đó, UBND quận đề nghị các phòng, ban, đơn vị chủ động rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của từng đơn vị theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả” và “một việc một đầu mối xuyên suốt”; đồng thời, đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải nắm chắc được nội dung của bộ Quy tắc để nghiêm túc thực hiện, xác định đây là việc làm thường xuyên và lâu dài nhằm tạo sự đột phá về lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, phòng chống các hành vi quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc.

Ông Ngô Văn Nam – Trưởng phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội – Trưởng đoàn, kiểm tra việc niêm yết Quy tắc ứng xử trên bàn làm việc của mỗi cán bộ, người lao động.

Đối với Quy tắc ứng xử nơi công cộng, UBND quận đã chỉ đạo UBND các phường in treo bản Quy tắc tại Nhà văn hóa, Nhà hội họp khu dân cư, tổ dân phố, các khu di tích, điểm công cộng trên địa bàn; thực hiện cấp phát bản Quy tắc ứng xử tới các tổ dân phố để triển khai tuyên truyền tới từng người dân trên địa bàn phường. Tổ chức tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng thông qua các buổi tọa đàm, qua Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng các cấp. Bên cạnh đó, UBND quận cũng đã tổ chức các đợt kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử tại các cơ quan, đơn vị.
Tại buổi làm việc, ông Ngô Văn Nam – Trưởng phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội – Trưởng đoàn kiểm tra thay mặt đoàn đánh giá cao kết quả thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của UBND quận Thanh Xuân theo đúng chỉ đạo của Thành phố. Đặc biệt, ghi nhận UBND quận Thanh Xuân đã có nhiều sáng tạo trong công tác tuyên truyền 02 bộ Quy tắc ứng xử đến nhân dân trong quận, góp phần xây dựng quận Thanh Xuân nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

PV

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *