Quy tắc ứng xử

Lan toả những nét đẹp trong văn hoá công sở, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Nằm trong đợt kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, ngày 2/11, Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố do Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tình hình triển khai, thực hiện 2 quy tắc ứng xử tại Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Đoàn đi kiểm tra và làm việc tại Sở Tài chính.

Tại Sở Tài chính thành phố Hà Nội, Đoàn kiểm tra liên ngành ghi nhận việc triển khai thực hiện 2 quy tắc ứng xử (QTUX) được tổ chức bài bản, nghiêm túc, thông qua việc in treo công khai, trang trọng hệ thống quy tắc ứng xử. Theo báo cáo, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện 02 bộ QTUX được Sở triển khai đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, lao động hợp đồng, với nhiều hình thức phong phú, 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan được phổ biến, quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện tốt. Ngoài ra, Sở cũng đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền về văn hóa giao tiếp, ứng xử bằng nhiều hình thức đa dạng tại các hội nghị giao ban công tác hàng tháng, các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, họp phòng, đơn vị…, qua đó có khen thưởng, phê bình kịp thời. Sở cũng tổ chức đánh giá việc thực hiện 02 bộ QTUX tại các phòng, đơn vị lồng ghép trong việc kiểm tra thực thi công vụ hàng năm và đưa vào tiêu chí để đánh giá thi đua.
Đặc biệt, Sở Tài chính đã thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, áp dụng dịch vụ công trực tuyến với 16/16 thủ tục hành chính. Sở đã chỉ đạo, quán triệt bộ phận 1 cửa có thái độ ứng xử đúng mực, chấp hành tốt QTUX khi giao tiếp với người dân, doanh nghiệp, tổ chức đến làm việc tại 1 cửa; Sở cũng không có đơn thư, khiếu nại về thái độ phục vụ, xử lý công việc… Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng nhận định, môi trường làm việc tại cơ quan Sở Tài chính hiện đại với không gian xanh và con người thân thiện… Tuy nhiên cá biệt có lúc, có cá nhân vẫn chưa tự giác thực hiện hoặc thực hiện chưa nghiêm bộ QTUX; Việc phát hiện, đề xuất và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, nổi bật trong phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” còn chưa được thường xuyên.

Đoàn đi kiểm tra và làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tại buổi làm việc với Sở KH&ĐT, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Vũ Duy Tuấn cho biết: Sở là cơ quan tham mưu tổng hợp giúp UBND Thành phố Hà Nội quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn Thành phố, với tổng số danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết là 110 thủ tục với số lượng giao dịch hành chính đứng đầu Thành phố. Vì vậy, việc triển khai thực hiện các quy tắc ứng xử luôn được gắn liền với việc thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết hồ sơ hành chính, công tác cải cách hành chính của Sở.

Qua kiểm tra thực tế, việc triển khai, thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố tại Sở cơ bản nghiêm túc, thể hiện qua hệ thống văn bản, kế hoạch ban hành hàng năm để triển khai thực hiện bộ QTUX; việc đầu tư cho công tác đào tạo cán bộ nói chung và bộ phận 1 cửa nói riêng về kỹ năng giao tiếp; môi trường làm việc xanh sạch đẹp, thái độ làm việc từ bộ phận 1 cửa, tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính đến các phòng ban rất chuyên nghiệp. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như vẫn còn tỷ lệ hồ sơ giải quyết chậm; vẫn còn có ý kiến phản ánh về thái độ giao tiếp; một số CCVC&NLĐ còn giữ thói quen hút thuốc lá; Công tác kiểm tra nội bộ, giám sát việc thực hiện Quy tắc ứng xử vẫn còn hạn chế…

Chia sẻ về những hạn chế nêu trên, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Vũ Duy Tuấn cho biết, Sở là một trong những đơn vị có số lượng giao dịch hành chính rất lớn, nguồn nhân lực lại giảm, nhiều công việc, hồ sơ TTHC có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp trong quá trình giải quyết vì vậy dẫn đến việc chậm muộn.

Bộ QTUX được niêm yết công khai tại bộ phận 1 cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ghi nhận những kết quả đạt được tại 2 đơn vị, Phó Chủ tịch uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác triển khai thực hiện 2 bộ QTUX tại các cơ quan, đặc biệt là công tác giải quyết thủ hành chính tại bộ phận 1 cửa bài bản, chuyên nghiệp, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức khi đến liên hệ làm việc…. Đoàn kiểm tra cũng lưu ý về việc còn một số cán bộ chưa đeo thẻ; tại cửa phòng ban của Sở Tài chính chưa có biển bảng tên để nhận biết, cần tìm cách sớm khắc phục. Trưởng đoàn kiểm tra cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tốt hệ thống quy tắc ứng xử. Định kỳ 6 tháng, 01 năm tổ chức đánh giá sơ kết, báo cáo hàng quý, hàng năm gửi về cơ quan thường trực. Đặc biệt, Đoàn kiểm tra cũng đề nghị các Sở cần quan tâm hơn đến công tác biểu dương, khen thưởng, đề xuất với Sở Văn hoá và Thể thao – cơ quan thường trực về việc triển khai thực hiện QTUX – những cá nhân thực hiện tốt, những điển hình tiên tiến để có chính sách khen thưởng, động viên kịp thời, nhằm lan toả những nét đẹp trong văn hoá công sở, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *