Điện ảnh

Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng từ ngày 2 đến ngày 4/3/2017

-

Xin giới thiệu Lịch chiếu phim tại Trung tâm Văn hóa Kim Đồng 19 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 2 đến 4/3/2018 để bạn đọc tham khảo.

  1. Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng từ ngày 2 đến ngày 4/3/2017

Điện thoại phòng vé: 024.39393474

 

Trả lời