Điện ảnh

Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng từ ngày 29/12/2017 đến 4/1/2018

-

Xin giới thiệu Lịch chiếu phim tại Trung tâm Văn hóa Kim Đồng 19 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội để bạn đọc tham khảo.

Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng từ ngày 29/12/2017 đến 4/1/2018

Điện thoại phòng vé: 024.39393474

Trả lời