Điện ảnh

Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng từ ngày 5 đến 11/1/2018

-

Xin giới thiệu Lịch chiếu phim tại Trung tâm Văn hóa Kim Đồng 19, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội để bạn đọc tham khảo.

Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng từ ngày 5 đến 11/1/2018

Điện thoại phòng vé: 024.39393474

Trả lời